Joachim Nahem fra Position Green Group skriver at Elon Musk må lese ESG-analysene bedre (innlegget «Elon Musk kaller ESG en «scam». Har han rett?» i DN 26. mai).

Det er lang vei fra å oppnå det laveste kriteriet av ESG-rating til at man faktisk har positiv påvirkning på verden. Så Joachim Nahem har rett når han sier Elon Musk tar feil i å tro at ESG-investeringer automatisk har en positiv påvirkning.

Den mest anerkjente definisjonen av ESG-investeringer – eller bærekraftige investeringer – er at de gjøres etter vurderinger av miljømessige («environmental»), sosiale («social») og styringsmessige («governance») forhold. Dette er en meget bred definisjon, som kan deles inn i tre nivåer:

  • investeringer der ESG vurderes og gjerne brukes til å minimere bedriftens finansielle risiko knyttet til disse faktorene
  • investeringer i bedrifter som søker å redusere de negative effektene av bedriftens virksomhet og bidra positivt for interessentene sine
  • investeringer i bedrifter som søker å bidra til positiv effekt på verden med løsningene de leverer.

Ingen av disse nivåene sikrer i seg selv automatisk en positiv innflytelse på verden gjennom investeringen. For å få konkret effekt bør man heller se til fagfeltet «impact investing», som vi i Katapult arbeider med og alle våre investeringer er plassert innenfor.

For at investeringer skal ha positiv effekt, er det med «impact»-investeringer essensielt at de gir bidrag utover det som ville skjedd hvis du ikke investerte. Dette kalle vi addisjonalitet. Investeringer i børsnoterte selskaper gir sjelden en slik positiv effekt, fordi akkurat dine penger gjør liten forskjell.

Om børskursen går opp eller ned endrer ikke det selskapets forretningsmodell. Det gjelder selv for selskaper som har stor netto positiv påvirkning.

Med «impact»-investeringer er det et viktig poeng at de skal gjøre at verden blir bedre, ikke bare redusere skaden til et selskap som allerede er et problem.

Vi kaller de tre nivåene innenfor denne typen investeringer for ABC-en: hindre skade («avoid harm»), gi positivt bidrag til interessenter («benefit stakeholders») og bidra til løsninger («contribute to solutions»).

Det er derfor langt fra det laveste nivået av ESG-investeringer, hvor man investerer i selskaper som kun rapporterer i tråd med regelverket, til at man faktisk påvirker verden positivt med sine investeringer.

Den generelle oppfatning om at ESG-investeringer automatisk har en positiv effekt, er mer problematisk enn at seks oljeselskaper er på ESG-listen, mens Tesla faller ut.

Utfordringen ligger i at betegnelsen ESG-investeringer brukes om et stort spekter av investeringer, men tolkes forskjellig av de fleste.

For eksempel er en «impact»-investeringer, som gir målbar positiv effekt, også en ESG-investering. Utfordringer er at det samme også gjelder investeringer hvor man kun vurderer og rapporterer på ESG, gjerne med mål om å redusere finansiell risiko og ikke aktivt gjør noe for å positivt bedre verden.

På den ene siden er det bra at EU-taksonomien jobber for å integrere mer av de høyere nivåene av positiv påvirkning, altså «impact», i sine kriterier. På den annen side er det problematisk ved at det kan gi enda mer forvirring om hva ESG-investeringer faktisk er.

Vi i Katapult er absolutt overbevist om at man vil få best avkastning av å investere i de bedriftene som har en tydelig ambisjon om å bidra positivt og å løse store problemer for verden. Men finansaktører selger altså inn ymse ESG-fond som investeringer som gjør verden bedre, selv om de har null eller marginal positiv påvirkning. Det bringer ikke verden videre. Det øker forvirringen rundt begrepene og utsetter de faktiske løsningene.

Det er på høy tid at vi tydeliggjør definisjoner og språkbruk og slutter å overselge.

Om børskursen går opp eller ned, endrer ikke det selskapets forretningsmodell

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.