«Når dumme penger innser sin begrensning, så slutter de å være dumme», har Warren Buffett sagt. De siste årene har fondsdebatten handlet om hvem som er smarte eller dumme: De som tror på aktiv forvaltning, eller de som setter sin lit til passive indeksfond.

Debatten har på mange måter strandet. De «dumme» pengene bør holde seg til indeks, mens aktiv forvaltning er forbeholdt de «smarteste». Paradoksalt nok er Buffett selv en aktiv investor som promoterer passiv forvaltning.

Anette Hjertø
Anette Hjertø

Nå hevder kritikerne at teknologien vil overta alt: Kunstig intelligens og maskinlæring vil, i kombinasjon med presset på stadig lavere kostnader, gjøre oss mennesker overflødige i fremtidens forvaltning av penger. Sist ute er tidligere forvalter Stig Myrseth, som har skiftet beite til nettleserselskapet Opera: «Det vil bli en kamp mellom teknologiselskaper og tradisjonelle banker om hegemoniet i finansbransjen. Jeg tror teknologiselskapene vil vinne den kampen, siden de har et fortrinn på kunstig intelligens og maskinlæring. Tradisjonelle forvaltningsselskaper vil bli skvist», sier han til Finansavisen.

Kunstig intelligens og maskinlæring er allerede i bruk av både tradisjonelle fond og hedgefond, og ikke uten grunn. De er nyttige verktøy i det vi kaller systematisk forvaltning. Hvis det er to trender innen forvaltning jeg tror vil være rådende i årene fremover, så er det kostnadspress og systematisk forvaltning.

«Høye honorarer skaper lav avkastning», som Buffett så treffende uttrykte det. Vi kommer neppe til å bli flere forvaltere per krone forvaltet i årene fremover. Men at kvinnen blir fullstendig overvunnet i kampen mot maskinen, det har jeg ingen tro på.

Systematisk forvaltning – også kjent som «kvant», «faktor» og «smart beta» – er en relativt ny måte å forvalte penger på. Det ligger et sted mellom aktiv forvaltning (kvinne) og passiv forvaltning (maskin).

Jeg vil påstå at fremtidens forvaltning ikke vil forsøke å skille mellom «smarte» og «dumme» penger, eller mellom kvinne og maskin, men at effektiv og kostnadsbevisst forvaltning vil være en kombinasjon av egenskaper fra mennesker og datamaskiner.

Systematiske metoder kan også brukes for å oppnå indeksavkastning.

Første gang jeg hørte om dette var da en kollega hadde fått i oppdrag å sette opp en indeksportefølje av statsobligasjoner. Han hadde hverken kapital eller kapasitet til å gjøre som de største forvalterne: Kjøpe rubbel og bit. Hver stat har utstedt hundrevis av obligasjoner med ulike løpetider. Han klarte imidlertid å gjenskape den samme avkastningen ved å kjøpe kun syv prosent av obligasjonene i dette universet. Den bragden har han nå gjentatt i 17 år.

Jeg tror flere vil gjøre det samme i fremtiden, gjerne med input fra kunstig intelligens eller maskinlæring.

Et annet eksempel, fra den aktive siden: Med systematisk forvaltning kan man screene langt større datamengder enn en forvalter kan gjøre alene. Dette gjør at man kan identifisere risikofaktorer i markedet man ønsker – eller vil unngå – i porteføljen.

For eksempel bruker en av mine kolleger en systematisk modell som skal redusere faren for tap i fallende aksjemarkeder.

Et tredje poeng som vi i forvaltningsmiljøet er blitt bevisste på i løpet av de siste tiårene er hvordan psykologi både påvirker markedene, og hvordan det påvirker oss som forvaltere til å gjøre irrasjonelle valg. Systematiske modeller kan profittere på flokkmentalitet og begrense risikoen for at en forvalters valg blir styrt av følelser.

Både systematiske modeller, kunstig intelligens og maskinlæring baserer seg på historikk. Er det noe det siste året har lært oss, er det at historien ikke alltid gjentar seg. Likevel tror vi fortsatt at vi kan lære mye fra historiebøkene.

Og alternativet – en modell som forutser pandemien, sentralbankenes politikk og diverse Twitter-meldinger – den finnes ikke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.