Vi trenger kontroll på at rapportering skjer med riktige tall, med rammeverk som gir sammenlignbar informasjon. Og informasjonen må være sann.

Investorer trenger tryggere data. Ansatte vil jobbe for selskap som snakker sant. Kunder vil vite hva de kjøper. Og myndighetene må ha riktige beslutningsgrunnlag.

En ny PwC–undersøkelse der vi snakket med 325 profesjonelle investorer fra 43 land viser at:

  • Åtte av ti mener bærekraft og ESG-risiko er kritisk for å ta gode investeringsbeslutninger.
  • Syv av ti sier de ikke har tillit til det bedriftene rapporterer om ESG («environmental, social, governance»).
  • Halvparten av investorene sier de er villig til å kvitte seg med investeringer i bedrifter som ikke gjør nok for klimaet. Med andre ord – bærekraft teller.

Med en revisjonsberetning vet omverden at man kan stole på tall og informasjon. Det er bare én hake. Den omfatter stort sett kun finansiell informasjon. Alt det andre – i mange tilfeller så mye som 80 prosent av et selskaps verdi – inngår ikke i revisors verifikasjon.

Verdi i dag handler om mye mer enn et selskaps økonomiske resultater.

I PwC Norge avgir vi 14.000 revisjonsberetninger hvert år, men kun noen titalls attestasjoner på bærekraftsinformasjon. Hver dag finner vi store feil og mangler i informasjonen næringslivet gir om bærekraft – både fordi det er vanskelig og fordi det ikke er klare standarder. Men også fordi det i dag ikke er krav om at tallene skal verifiseres.

Hvor mye reduserer bedrifter egentlig CO₂-utslippene med? Er det ekte reduksjoner eller er det bare stabling av tall på en annen måte enn i fjor?

Og er dataene sammenlignbare mellom bedrifter slik at aggregering gir mening?

Svaret i dag er nei. Derfor mener vi norske myndigheter bør være en pådriver for et globalt, standard rammeverk.

Vi tror verifisering er en kritisk del av klimakampen så verden kan ta beslutninger basert på riktig informasjon.

I mer enn 170 år har vi jobbet med å redusere bevisste og ubevisste feil i regnskapene. Neste kamp står om riktigheten av ikke-finansiell informasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.