Innlegg: Samfunnsansvar og eiergevinst kan også gå hånd i hånd

Både eierne og samfunnet kan synes best tjent med at bedriften ikke prøver å maksimere profitt, men samfunnsverdi. Profitt først og filantropi deretter er neppe den beste måten å være samfunnsansvarlig på.

Naturskaden kan bli størst om eiere med samfunnsansvar først profittmaksimerer, og så reparerer, skriver Øyvind Bøhren i innlegget.
Naturskaden kan bli størst om eiere med samfunnsansvar først profittmaksimerer, og så reparerer, skriver Øyvind Bøhren i innlegget.Foto: Gunnar Lier
Publisert 4. August 2020, kl. 17.28Oppdatert 4. August 2020, kl. 17.28