Lovutvalg svikter forbrukerne

Hvis Finanstilsynet ikke vektlegger forbrukernes interesser, svikter det helt grunnleggende oppgaver. Trygve Slagsvold Vedum bør legge Finanstilsynslovutvalgets rapport i skuffen.

Investorbeskyttelse, forbrukervern og finansinstitusjoners soliditet i én og samme tilsynsinstitusjon bør finansminister Trygve Slagsvold Vedum si nei til, ifølge Inger Lise Blyverket.
Investorbeskyttelse, forbrukervern og finansinstitusjoners soliditet i én og samme tilsynsinstitusjon bør finansminister Trygve Slagsvold Vedum si nei til, ifølge Inger Lise Blyverket.Foto: Per Thrana
Publisert 25. June 2023, kl. 17.34Oppdatert 25. June 2023, kl. 17.34