Gruveselskapet Nussir asa har de siste ti årene jobbet for å gjenåpne en nedlagt kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark. Mer enn 200 millioner kroner er brukt på utredninger, studier og involvering av berørte interesser.

Kommunen, grunneier og norske myndigheter er positive.