Den siste uken har både to professorer og en politiker uttalt seg om norsk havbruksnæring i Dagens Næringsliv. Problemet er at de ikke holder seg til fakta. Det ser rett og slett ut som de har sovet i timen.

At det er utfordringer i havbruksnæringen, har jeg aldri lagt skjul på. Tvert imot. Det er utfordringene jeg snakker mest om, og forsøker å gjøre noe med.

Om artikkelforfatterne hadde fulgt med i timen, hadde de fått med seg at regjeringen for ganske nøyaktig syv uker siden presenterte en ny havbruksstrategi. Strategien skal stake ut kursen for en mer bærekraftig havbruksnæring i Norge og her er naturlig nok både lus og rømming, fiskevelferd og fiskehelse, fôr- og miljøutfordringer omtalt.

Jeg kan dermed forsikre NTNU-professorene Jon Olaf Olaussen og Anders Skonhoft (innlegg i DN 23. august) om at jeg i aller høyeste grad bruker både tiden og posisjonen min på de store utfordringene i havbruksnæringen. De har sant skal sies aller høyeste prioritet.

Heller ikke SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ser ut til å ha fått med seg det krafttaket denne regjeringen nå gjør for å få bukt med utfordringene i havbruksnæringen (innlegg i DN 24 august). Han påstår at regjeringen ikke har løftet en finger for å gjøre havbruket mer bærekraftig og sier i neste åndedrag at SV ønsker å legge til rette for innovasjon, verdiskaping og videre vekst i havbruket.

Hallo, er det ingen som følger med i timen?

Det er akkurat det som skjer – her og nå. Senest tirsdag foreslo vi en ny tillatelsesordning som skal ta norsk havbruk i en mer miljøvennlig retning. Ordningen skal gi næringen mulighet til å ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat.

Her vil det stilles strenge miljøkrav til søkerne for hensynet til natur generelt, og villaksen spesielt, er helt avgjørende.

Det som er viktig å huske på er at skal vi klare å utvikle denne næringen, ja da må vi klare å ha flere tanker i hodet samtidig. For parallelt med at vi tar tak i utfordringene, er vi også nødt til å gripe mulighetene som ligger der og tenke fremover. Ny kunnskap og ny teknologi vil på sikt bidra til å løse de utfordringene vi har i dag, og da er vi nødt til å legge opp et løp nå slik at vi står klare.

Og det er akkurat det denne regjeringen gjør: jobber hver eneste dag med å legge til rette for at norsk næringsliv utvikler seg i riktig retning – i en mer grønn og bærekraftig retning. Det gjelder i høyeste grad også for havbruksnæringen, som selv gjør en stor innsats for å utvikle nye og mer miljøvennlige og sirkulærøkonomiske løsninger.

Og så er det faktisk slik at sammenlignet med havbruk i andre deler av verden, og høsting av villfisk også for øvrig, er Norge helt i tet i å ha en bærekraftig forvaltning av havets verdifulle ressurser. Derfor mener jeg vi er nødt til å jobbe med å synliggjøre at norsk havbruk er verdensledende på bærekraft. Ja, jeg vil faktisk ta det skrittet og si at vi er verdens beste på dette området.

Nå har vi en gyllen mulighet til å bidra med vår kunnskap på dette området og sørge for at denne kunnskapen tas i bruk i EUs videre arbeid.

For hva skjer om vi ikke handler nå?

Jeg skal i hvert fall ikke ha det på meg at jeg har sovet på min post.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.