Rundt 15.000 nordlendinger som har sin jobb og inntekt fra fiskeri- og sjømatsektoren. Disse arbeidsplassene står i fare om Senterpartiet får bestemme.

Mange tar for gitt at vi fritt kan selge fisken vår. Slik er det ikke. EØS-avtalen er vår grunnmur for Norges markedsadgang til Europa. Uten en sikker og forutsigbar markedsadgang ville det ikke være grunnlag for disse arbeidsplassene.

Dette vil ramme arbeidsplasser langs hele kysten, men spesielt hardt vil Nord-Norge rammes.

Fskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).
Fskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Båtsfjord er for eksempel et samfunn som skjønner hva tilgangen til markedet betyr. Jeg deltok nylig på Sjømatpulsen, et webinar i samarbeid med Fiskeribladet. Der deltok også folk fra næringen i Båtsfjord. Og med tydelig stemme ble det sagt at Senterpartiet i Båtsfjord ikke er enig med Senterpartiet sentralt i fiskeripolitikken. Det er et kraftig signal fra en kommune som lever av fiskeri- og sjømatnæringen.

Om velgerne i nord tør gamble på at Senterpartiet i Båtsfjord har så stor påvirkning at partiet sentralt snur i sin fiskeripolitikk, gjenstår å se. Jeg hadde ikke gamblet på det, ikke om jeg bodde i Båtsfjord, eller om jeg hadde min inntekt og jobb i fiskeri- og sjømatnæringen i nord.

Arbeidspassene er viktige:

  • 44.400 personer er sysselsatt i sjømatnæringen i Norge, inkludert leverandørnæringen, tilsvarende cirka fem prosent av alle sysselsatte i privat sektor.
  • Av disse er 14.900 sysselsatt i Nord-Norge, tilsvarende 13–15 prosent av de privat sysselsatte. Fiskeindustrien sysselsetter 12.250 mennesker, og det er 11.048 fiskere, mens 9059 jobber i oppdrettsnæringen.

Det foregår et kontinuerlig arbeid for å følge opp og forbedre eksisterende markedsavtaler og forhandle nye avtaler. Når Senterpartiet sier de ønsker å reforhandle EØS-avtalen, setter de i spill hele avtalen og markedsadgangen vi har til Europa. Det må ingen tvile på.

Norge er et lite land i verden. Vi er avhengige av godt samarbeid med andre land, og vi er helt avhengige av å ha forutsigbar og stabil adgang til andre lands markeder. EØS-avtalen sikrer oss dette. Når sentrale senterpartifolk sier at EØS-avtalen ødelegger arbeidslivet, må det ikke herske noen tvil: De gambler med rund 15.000 arbeidsplasser i nord.

Og da lurer jeg på hvordan skal Senterpartiet skal erstatte disse arbeidsplassene?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.