Oppdrettsnæringen har et utslipp av fosfor i fôrrester og ekskrementer som tilsvarer ni ganger de norske utslippene fra avløpsvann. Denne dårlige ressursutnyttelsen av viktige næringsstoffer gjør oppdrettsnæringen lite bærekraftig.

I en ny artikkel i tidsskriftet Ambio viser vi at gjødsel produsert fra fiskeslam kan bli en ny norsk eksportnæring om forholdene legges til rette for resirkulering av næringsstoffene.