Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, og Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme

Fjernvarme er sirkulær økonomi

Å varme byene med ressurser som ellers ville gått tapt, er fornuftig og fremtidsrettet – og frigjør kraft til annet bruk.

Publisert: Oppdatert:

Avfallsmengdene øker ikke fordi spillvarme brukes til fjernvarme, men fordi velstandsutviklingen i samfunnet øker. Her fra Oslo sett fra Ekeberg i vinterkulden med tett trafikkforurensning.
Avfallsmengdene øker ikke fordi spillvarme brukes til fjernvarme, men fordi velstandsutviklingen i samfunnet øker. Her fra Oslo sett fra Ekeberg i vinterkulden med tett trafikkforurensning. (Foto: Aleksander Nordahl)