Abid Q. Raja er enig i at familier er ulike (innlegg i DN 2. februar), men hvorfor må vi da behandles likt?

En fleksibel foreldrepermisjon er viktig. Spesielt for mine barn, som har en far som er selvstendig næringsdrivende som ikke kan ta ut sammenhengende permisjon.

Å si at økningen av fedrekvoten ikke har noen sammenheng med økningen av ulønnet permisjon er å ikke se to statistikker i sammenheng. For meg var økt fedrekvote en utfordring da jeg fikk barn både i 2013 og i 2016. Jeg hadde ingen andre valg enn å enten sette meg selv eller mine barn til side, og jeg har gjort begge deler.

Jeg mener vi må se på årsakene til at ulønnet permisjon beveger seg mot å bli et samfunnstrekk. Mangel på barnehageplass, amming og tilknytning mellom mor og barn eller økonomiske utfordringer med uttak av fedrekvoten er noen av årsakene til at mange av oss ser seg nødt til å ta ut ulønnet permisjon.

Jeg er ikke for en avskaffelse av fedrekvoten, men for mange byr den på store økonomiske, fysiske og emosjonelle utfordringer. Hvorfor er det kun sykdom hos far som gir rett til overføring av fedrekvote til mor?

Hva med dem som ikke har råd til at far tar ut permisjon? Skal barnet da miste begge sine omsorgspersoner?

Og hva med dem som av ulike årsaker fortsatt har morsmelk som hovednæring? Skal mor og barn da tvinges til å trappe ned ammingen til et minimum? Hva med dem som vil følge rådene fra Jordmorforbundet og NHO?

Hva med de tilfellene der mor jobber langt fra hjemmet og er borte i dager eller uker av gangen, hva er løsningen for disse familiene?

Ulønnet permisjon. Og disse familiene er det mange av.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.