Fordommer og økonomisk debatt

I en kronikk i DN 18. april («For sløve om skatters kostnader?») kritiserer Gisle James Natvik mitt innlegg i DN 4. april for å betrakte høye skatteinntekter som et mål i seg selv . Dette ligger langt unna synspunktene i innlegget.

I lys av uventet sterk vekst i fondet burde regjeringen bruke perspektivmeldingen til å drøfte avveiingen mellom sparing, skatteendringer og utgifter i et bredt perspektiv, skriver artikkelforfatteren.
I lys av uventet sterk vekst i fondet burde regjeringen bruke perspektivmeldingen til å drøfte avveiingen mellom sparing, skatteendringer og utgifter i et bredt perspektiv, skriver artikkelforfatteren.Foto: Beate Oma Dahle/NTB
Publisert 21. April 2024, kl. 18.00Oppdatert 21. April 2024, kl. 18.00