Baneløsning til Fornebu har vært planlagt siden før flyplassen ble nedlagt, og man landet til slutt på t-bane. Byggingen har imidlertid vist seg å bli mye dyrere enn planlagt, og det har kommet stadig nye overskridelser. I det siste har det blitt så dyrt at flere politikere seriøst vurderer å skrote hele banen.

Ruter har nylig laget en oppsummering av de ulike alternativene for banebetjening av Fornebu. Her omtales bybane, metro, semimetro, superbuss, automatbane.
Et viktig og realistisk alternativ er imidlertid utelatt: jernbane.

Lite ny bane trengs om man går for en fornebujernbane med tilkobling til drammensbanen like vest for Lysaker stasjon.

Svein Skartsæterhagen
Svein Skartsæterhagen (Foto: Øystein Grue)

Om t-banen må bygges helt fra Majorstuen, skal det bygges litt over åtte km ny bane. Men ved isteden å bygge en ny lokaltogstrekning fra Lysaker-Stabekk-området til Fornebu, trengs det bare cirka tre km jernbane for å betjene de tre planlagte stasjonene på Fornebubanen. En stor del av anleggene som er under bygging på Fornebulandet, bør kunne inngå i en jernbaneløsning.

Jernbaner er ofte litt dyrere per meter enn t-bane, dels fordi jernbane trenger noe større tunneler på grunn av strømavtagere på taket, og dels på grunn av lengre tog, og dermed lengre plattformer. Men når strekningen som skal bygges er så mye kortere, vil totalsummen likevel bli betydelig lavere for jernbanealternativet.

En jernbane til Fornebu vil også være billig å drifte. I dag snur en del tog på Høvik. Togene burde hatt Lysaker som endestasjon, men der er det ikke plass til å vende. De kjører derfor nesten tomme fra Lysaker til neste stasjon, Stabekk, og helt tomme siste biten frem til Høvik.

Dersom disse togene isteden kjørte til Fornebu, ville de ha ledig kapasitet for passasjerer til og fra Fornebu, selv om de skulle være fulle øst og sør for Oslo S.

For å drifte et togtilbud til Fornebu ville det heller ikke være behov for å kjøpe flere tog eller ansette mer personale, fordi togene ikke trenger lengre tid på å kjøre Lysaker-Fornebu enn Lysaker-Høvik.

Samtidig ville togene få mange flere passasjerer fra de tre stasjonene på Fornebu enn de får på Stabekk, så det blir mye større nytte for samfunnet uten noen ekstra kostnad.

De nye lokaltogene som Norske Tog har bestilt, vil passe utmerket til denne trafikken.

Med jernbane blir det kortere reisetid til de to tyngste knutepunktene i Oslo: Nationaltheatret og Oslo S. Disse er viktigere enn Majorstuen.

De planlagte nye t-bane-stasjonene ligger dypt, så det blir et tillegg i reisetiden for å komme opp på bakkenivå både for Lysaker, Vækerø og Skøyen T-banestasjoner. Derfor vil reisende mellom Fornebu og Vestkorridoren få kortere byttetid på Lysaker i jernbanealternativet, enn i t-bane-alternativet.

Muligheten for å bygge jernbane til Fornebu bør undersøkes grundigere.

Jernbanedirektoratet bør få i oppdrag å utrede hvilket togtilbud som kan etableres dersom det bygges jernbane til Fornebu, og hvordan dette kan innpasses i planene for utvikling av togtilbudet i Oslo-området.

Med Fornebubanen som jernbane, blir det lettere å finansiere nytt signalsystem for t-bane og utbygging av Majorstuen stasjon. Dermed kan frekvensen økes på T-banens sentrumstunnel.

… når strekningen som skal bygges er så mye kortere, vil totalsummen bli betydelig lavere for jernbanealternativet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.