Det burde nå ligge til rette for en bred politisk koalisjon i Stortinget om å sikre at fornybar norsk strømproduksjon, uten å gå veien om opprinnelsesgarantier, kan dokumenteres som ren. Dette vil sikre at norsk næringsliv kan videreutvikle et klart konkurransefortrinn med bruk av utslippsfri strøm.

Regjeringen har tidligere tatt til orde for endringer i ordningene med opprinnelsesgarantier. Daværende energiminister Tord Lien uttalte i 2016 at kjøp og salg av garantier for fornybar kraft ikke henger på greip.

Vi registrerer også med glede at energimeldingens intensjoner nå støttes av et representantforslag i Stortinget fra Arbeiderpartiet. Det foreslås her bl.a. at man politisk sørger for at strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må dokumenteres som fornybart.

Sterke næringsinteresser bidrar imidlertid til å skape usikkerhet om fortrinnet, ved å markedsføre en uheldig kobling av varedeklarasjon av kraftleveranser og salg av opprinnelsesgarantier. Dette er en svært kortsiktig profittmaksimering.

En bred koalisjon i Stortinget bør derfor raskt kunne fatte nødvendige vedtak, slik at når NVEs varedeklarasjon for 2018 skal publiseres, så er de uheldige bindingene som indikerer at norsk strømforbruk i hovedsak er skittent, blitt fjernet. Det vil være på tide!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.