Er samfunnsforskerne nyttige?

Gjør samfunnsforskerne nytte for seg? Hvordan måle og vurdere det? Forskningsrådet viser svak forståelse av forskningens rolle.

Publisert: Oppdatert:

Brochmann-utvalget, ledet av professor Grete Brochmann (til høyre), leverte nylig sin instilling. Ifølge artikkelforfatteren oppfyller ikke utvalgets forskning «impact»-kravet, som handler om å kunne spore en direkte sammenheng mellom din egen forskning og en påfølgende endring i politikk eller samfunn.
Brochmann-utvalget, ledet av professor Grete Brochmann (til høyre), leverte nylig sin instilling. Ifølge artikkelforfatteren oppfyller ikke utvalgets forskning «impact»-kravet, som handler om å kunne spore en direkte sammenheng mellom din egen forskning og en påfølgende endring i politikk eller samfunn. (Foto: Thomas Kleiven)