FoU-støtten gir best nytte hos dem som begynner å forske

I DN lørdag 12. september skriver Øivind A. Nilsen og Arvid Raknerud at støtteordningene for næringslivet bør rettes mer inn mot nykommere innen forskning og utvikling, og baseres mer på generelle kriterier enn skjønn.

Artikkelen det refereres til er publisert i den vitenskapelige journalen «Research Policy». Forskningen er basert på en videreutvikling av en metode SSB har utviklet for effektmålinger for Innovasjon Norge. Vi tror på hovedfunnet om at det vil lønne seg at virkemiddelapparatet følger tettere og satser mer på de bedriftene som begynner å forske.

Vi trenger mer slik forskning. Derfor satser Innovasjon Norge også offensivt på mer forskning rundt virkemidlene, både gjennom en flerårig rammeavtale med konsortiet NTNU, Nord universitet, Universitetet i Stavanger og Sintef, en annen avtale med Universitetet i Oslo, samt Samfunnsøkonomisk Analyse as som har overtatt stafettpinnen etter SSB for å videreutvikle effektmålingene våre.

Analysen som legges til grunn for Nilsen og Rakneruds anbefalinger har en del svakheter. Forskningsrådet, Skattefunn og Innovasjon Norges innovasjonsvirkemidler har ikke samme mål, slik det ser ut som i kronikken. Innovasjon Norges oppdrag er å få flere til å bli bedre, ikke å plukke vinnerne.

En analogi kan være at mens Skattefunn og Forskningsrådet på ulikt vis jobber mest med lagene i elitedivisjonen – de bedriftene som forsker – jobber Innovasjon Norge for å få flere, ofte unge lag opp i elitedivisjonen og senere ut i Champions League. Det kan vi få til ved å gjøre bedrifter med potensial investorklare og forskningsmodne, samt å veilede i internasjonale muligheter. Vi bruker lån, garantier og tilskudd – i tillegg til å tilføre kompetanse og nettverk.

Det er med andre ord ikke seleksjon av vinnere som koster penger i Innovasjon Norge, det er sparring med bedriftene og å koble dem med relevant kompetanse og nettverk vi bruker mye av tiden vår på. Kombinasjoner av «harde og myke» tjenester gir de beste resultatene hos bedriftene, ikke bruk av objektive kriterier for å tildele penger. Det siste fikser Skattefunn, for både unge og gamle bedrifter som driver med FoU.

Vi vil oppfordre alle forskere på innovasjon og næringsutvikling om å ta kontakt når de skal analysere bruk av virkemidler slik at vi kan bidra til å forklare sammenhengene mellom ulike former for markedssvikt og tilhørende oppdrag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.