I romjulen stiller Bård Bjerkholt spørsmål ved om det er fornuftig å bruke skattepenger på å støtte bedrifter som vil satse på forskning og utvikling (FoU). Ja, mener regjeringen. Vi satser tungt på forskning og innovasjon i bedriftene fordi det skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet.

For femte år på rad bruker vi over én prosent av bruttonasjonalproduktet på FoU. En del av disse pengene gis som støtte til bedrifter som satser tid og egne penger på forskning og innovasjon. Den offentlige støtten skal bidra til at bedrifter også tør å satse på innovasjonsprosjekter hvor veien frem til et produkt eller marked er lengre, men hvor verdien både for samfunnet og bedriften kan bli ekstra stor. Det mener vi er god bruk av penger.

Støtten bør komme der næringslivet selv vurderer at det er riktig å investere. Prosjektene som Bjerkholt nevner, har fått penger gjennom en nasjonal konkurranse og er vurdert av Norges forskningsråd. Vi mener det er prinsipielt viktig at hverken vi som politikere eller staten skal bestemme i detalj hvordan næringslivet skal prioritere sine FoU-investeringer.

Vi er enig med Bjerkholt i at næringslivet har et eget ansvar for å investere penger i forskning og utvikling. Regjeringens mål er at investeringene i FoU fra næringslivet på sikt skal utgjøre to prosent av bnp, slik at den totale FoU-innsatsen er på tre prosent. Derfor bruker regjeringen penger på ulike incentiver for å få næringslivet til å satse mer av egne penger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.