Ola Borten Moe er et friskt pust som minister for forskning og høyere utdannelse. Han er forbilledlig klar i talen, klar på forventninger og klar på prioriteringer. Men Borten Moe har også forbedringspotensial. Når han snakker om eller til kunnskapen, er det tidvis påtagelig hvor fritt han stiller seg til hva denne kunnskapen faktisk er.

Tor Eldevik
Tor Eldevik (Foto: MAGNE VELLE)

Hva rådende kunnskap er, fikk vi nok en gang dokumentert 4. april med den siste rapporten fra FNs klimapanel; «Utslippene må nå toppen før 2025, og deretter kraftig ned». Bare dager før mottok Borten Moe Kierulf-utvalgets utredning om kunnskapen og den akademiske meningsbrytningens kår i Norge. I «Den store debatten om ytringsfrihet» som etterfulgte overleveringen av sistnevnte, delte han i praksis sine perspektiv på begge.

Ifølge vår minister for forskning og høyere utdannelse står vi i en energikrise ingen har forutsett. Som et botemiddel på dette vil ministeren «bestille» flere petroleumsgeologer, noe han spesielt slår fast at Universitetet i Bergen nekter å føye ham i.

Det overrasker meg at dette er analysen han velger å dele, gitt sammenhengen – akademisk ytringsfrihet, inkludert dens gjenklang i offentligheten. Det bekymrer meg at analysen hans har de grunnleggende fakta mot seg. Det bekymrer meg at mer petroleumsgeologi er det ministeren velger å peke på for dagens studenter, som utdanner seg for å være del av arbeidslivet til 2070.

La meg ta det siste først.

På tross av hans påstand om at UiB «ikke vil», så utdanner UiB fortsatt geologer i rikelig monn til gagn for landet. Også knyttet til utvinning av olje og gass for studenter som ønsker å spesialisere seg i den retningen. Dette er uansett del av en utdannelse hvis hovedformål inkluderer «ansvarlig forbruk av naturressurser frå jorda og frå havet».

Det større perspektivet skulle bare mangle i år 2022. Statoil er for lengst blitt til energiselskapet Equinor, og dagens studenter søker i liten grad til utdannelser hvis eksplisitte formål er oljeutvinning. At ministeren etter eget utsagn «må kunne bestille» en spesiell type geologer, er også interessant i forhold til regjeringens ønske om å styre norsk høyere utdannelse mer i det store, og mindre i det små.

Så til den større sammenhengen. Borten Moe trakk frem det grønne skiftet og energikrise som et tema der akademias stemme virkelig trengs i offentligheten – so far so good. Men så gikk han over til å spørre seg om hvorfor ingen hadde forutsett dagens energiknapphet og høye strømpriser for 14 dager, eller helst 14 år siden.

Men de gjorde det. De gjorde det for 14 år siden. Og de gjorde det for 35 år siden.

«In general, the lower scenarios require an energy efficiency revolution. The higher scenarios aggravate the environmental pollution problems that we have experienced since the Second World War». Slik beskriver Brundtlandkommisjonen «Our common future» i 1987.

Dette er en særdeles forutsett krise, stavet ut i offentligheten fra forskerhold og kvittert ut – om ikke i konsekvens – av våre folkevalgte.

Det var bokstavelig talt en energikrise som fikk Bondevik-regjeringen, der Senterpartiet hadde olje- og energiministeren, til å gå av i år 2000. Den omforente analysen var at Norge trengte både mer kraft og mer fleksibel kraft, men regjeringen nektet prisverdig nok å bygge ut gasskraftverket på Kårstø uten CO2-rensing.

I 2010 fikk regjeringen Stoltenberg overrakt NOU-en «Tilpassing til eit klima i endring». Her er kapasitet og sårbarhet knyttet til fornybar kraftproduksjon også et tema. I denne regjeringen var Borten Moe selv olje- og energiminister fra 2011.

Og slik kan man fortsette. Helt frem til den siste rapporten fra FNs klimapanel. Dette er en varslet krise.

Dagens regjering slår fast at «Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030». EUs mål er klimanøytralitet innen 2050. De studentene vi utdanner i dag, skal på overtid gjennomføre det grønne skiftet.

Jeg utfordrer vår klarttalende minister til å lede an i dette, og samtidig anerkjenne at kunnskapen han forvalter er summen av andre tanker enn hans egne.

… mer petroleumsgeologi er det ministeren velger å peke på for dagens studenter, som utdanner seg for å være del av arbeidslivet til 2070

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.