Universitetenes teknologioverføringskontorer (TTO) er under lupen i DN. Debatten preges av noen myter.

Det hevdes at antallet bedriftsetableringer fra universitetene falt dramatisk etter TTO-ene kom for cirka 15 år siden. Det er ikke riktig. Antall nyetableringer basert på norsk forskning er relativt stabil, og det er nå større aksept for at forskere er involvert i kommersiell utnyttelse av forskning.

Mange mener TTO-ene mangler verdiskaping. Å måle verdiskapingen fra forskningsbaserte nyetableringer er vanskelig, blant annet fordi mer enn ti prosent av dem kjøpes opp av etablerte selskaper på et tidlig stadium. Ofte blir selskapene i sin opprinnelige form borte, men teknologien kan skaleres opp raskere og skape betydelige verdier som er vanskelig å spore med vanlige målemetoder. Lange utviklingsløp gjør også at mye verdiskaping ikke fanges opp, og disse selskapene kommersialiserer ofte teknologi med viktige samfunnsbidrag, som helse (nye legemidler) og miljø (ny energiteknologi).

Flere mener at forskerne mangler incentiver og at økt eierskap i bedrifter basert på deres forskning vil øke etableringstakten. Forskerens involvering er ofte kritisk, men økt eierskap i seg selv vil neppe utløse nye og vesentlig bedre prosjekter. Forskernes motivasjon er ofte faglig forankret, og utfordringen ligger i å mobilisere kapital og partnere.

Tiltagende, globale utfordringer gjør at universitetene må ta grep om TTO-funksjonen som et verktøy for å bidra til omstilling og økt bærekraft. Debatten om det må baseres på kunnskap.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.