På tide å se på samfunnsnytten av samfunnsøkonomisk forskning

Jeg skulle gjerne sett argumentasjonen for at følgende utsagn er feil: Norge kan halvere bevilgningene til samfunnsøkonomisk forskning uten at det er til skade for landet.

Akademia og forskningssektoren er i dag en sterk og godt organisert særinteresse, skriver artikkelforfatteren. Bilde av Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
Akademia og forskningssektoren er i dag en sterk og godt organisert særinteresse, skriver artikkelforfatteren. Bilde av Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.Foto: Ida von Hanno Bast
Publisert 2. April 2024, kl. 18.00Oppdatert 2. April 2024, kl. 18.00