Under høringen om Forsvarets helikopteranskaffelse i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 28. januar hevdet saksordføreren, Hans Fredrik Grøvan fra KrF, at undertegnede som en av to forsvarssjefer hadde «vært tydelig på at vi skulle valgt en annen løsning». Dette ble senere på dagen plukket opp og gjengitt av flere medier.

Hvor Grøvan har dette fra, er ikke godt å si, men for ordens skyld vil jeg presisere følgende: Jeg fant ikke grunn til på noe tidspunkt som forsvarssjef å anbefale at kontrakten om anskaffelse av NH 90 burde vært hevet, på tross av forsinkelsene og på tross av en viss skepsis til den type multinasjonale materiellprosjekter. Dette på grunn av mangelen på gode alternativer både økonomisk og operativt, slik til sammen seks forsvarsministere meget presist redegjorde for under høringen.

Så sa jeg riktignok i Stortingets kontrollhøring om fregattvåpenet i 2017 at en lærdom av helikopterprosjektet er å unngå europeiske ad hoc-produsenter i fremtiden og heller kjøpe amerikansk hvis det dreier seg om flymaskiner. Men det kan åpenbart ikke tolkes som en kritikk av beslutningene om NH 90 på det tidspunkt de ble tatt.

Her har derfor Kontrollkomiteen utvist en noe lettvint omgang med bruken av kilder. Det er ikke betryggende, gitt komiteens ansvar og rolle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.