Hvorfor er Norges forsvar så utilstrekkelig?

I et relativt harskt innlegg 25. februar går tidligere forsvarssjef Sverre Diesen langt i å frata oberstløytnant Tormod Heier all troverdighet som autoritet på moderne norsk forsvarshistorie. Heier har påstått at en av årsakene til at Norge i dag kun har en meget begrenset militær evne til å motstå et angrep skyldes at Norges forsvar er mer giret mot å delta i internasjonale operasjoner enn å forsvare norsk territorium. Diesens argumentasjon er preget av et ekstremt selektivt historisk narrativ der forklaringen på redusert norsk forsvarsevne skyldes at det ble for dyrt å opprettholde forsvaret. Dette er et syn som bør korrigeres.

Da Diesen på slutten av 1960-tallet var befalsskoleelev levde han i et land der man brukte 3,6 prosent av bnp på forsvar. På slutten av 1980–tallet da Sovjetunionen fortsatt var ansett som en militær trussel brukte man like under 3 prosent av bnp på forsvar. Etter Sovjetunionens fall stupte denne andelen og stabiliserte seg rundt 2006 på 1,5 prosent av bnp. Om dette var klokt eller ikke kan rimelige mennesker være uenige om, men det er ingen tvil om at når Sovjetunionen kollapset så kollapset politikernes betalingsvillighet for å opprettholde et forsvar og man forsøkte ivrig å skaffe seg en mye omtalt fredsdividende. Kostnadene kan selvfølgelig ha bidratt til Norges militære stagnasjon, men var neppe den viktigste forklaringen.

Diesen er veldig klar på at Heier tar feil når han påstår at deltagelse i internasjonale operasjoner har vært en viktig årsak til redusert territoriell forsvarsevne. Dette er oppsiktsvekkende siden det impliserer at Diesen ikke klarte å gjennomføre den forsvarspolitikken som hans tidligere sjef, forsvarsminister Kristin Krohn Devold, ønsket. Krohn Devold var nemlig veldig klar på at det norske forsvaret skulle baseres på at vi skulle bygge ned vårt nasjonale forsvar og bygge kapasitet på å delta i en spesialisert rolle i internasjonale operasjoner. Dersom Diesen ikke husker dette kan han lese en rapport skrevet av Krohn Devold i Defense Contracts Bulletin 12. mars 2003 utgitt av Storbritannias forsvarsdepartement. Eller han kan lese et intervju med Krohn Devold i New York Times 24. august 2003 der det beskrives hvordan Norges territorielle forsvar nedprioriteres for å styrke kapasiteten for internasjonale operasjoner. Som hun sier: «Nato handler ikke lenger om forsvar av territorium. Det handler om forsvar av verdier.» Fremtidig forsvarssjef Sverre Diesen supplerer i samme intervju; «Jeg har flere kolleger som slutter siden de ble offiserer for å forsvare Norge og ikke for å delta i utenlandseventyr.» Diesen fortsetter med å argumentere for at Norges sikkerhetshensyn ivaretas av å delta i Afghanistan og ikke vente på fienden i Norge.

For en utenforstående som undertegnede er det vanskelig å vite i hvilken grad Krohn Devold og Diesen lykkes i sine planer, men Krohn Devold hevdet selv at hun allerede i 2003 har lagt ned en tredjedel av Norges militære baser i dette øyemed. Men man kan knapt klandre Heier for å hevde at omleggingen til internasjonale operasjoner har svekket Norges territorielle forsvar når en tidligere forsvarsminister har sagt at det var det hun ønsket å oppnå og Diesen selv har vært en entusiastisk tilhenger av nettopp denne politikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.