I sitt innspill til statsbudsjettet for 2021 viser nye beregninger fra Forsvarsdepartementet det tilsynelatende overraskende resultatet at kjøp av F-35 kampfly fra USA blir mye dyrere enn tidligere anslått.

Det oppdaterte kostnadsanslaget er 98,8 milliarder kroner, noe som er betydelig høyere enn prosjektets kostnadsramme på 89,1 milliarder kroner. Grunnen til at kostnadene er oppjustert er at Forsvarsdepartementet nå anslår den gjennomsnittlige dollarkursen fremover til å være på 10,49 kroner per dollar, mens kursen ble anslått til 7,87 kroner per dollar i fjorårets budsjett.

Mange – inkludert undertegnede – har i flere år advart mot at svekkelsen av den norske kronen mot amerikanske dollar i 2014 og 2015 sannsynligvis ville føre til dramatisk økte kostnader knyttet til kampflykjøpet. Likevel tviholdt Forsvarsdepartementet lenge på lave dollarkursanslag, noe som bidro til å holde kostnadsanslaget under den vedtatte kostnadsrammen. Nå som anskaffelsen av alle flyene er vedtatt har altså anslaget fra departementet gjort et kraftig hopp.

Men hvordan kan man kritisere Forsvarsdepartementet for sitt valutakursanslag når kronen beviselig er svak mot dollar i dag?

Poenget er at Forsvarsdepartementet ikke er de eneste som lager valutakursanslag som legges til grunn i statsbudsjettet. Dollarkursen påvirker ikke bare hvor mye vi må betale for kampfly, den påvirker for eksempel også hvor mye vi tjener på å selge olje og gass som prises i dollar. For å være konsistent, burde derfor dollarkursen anslås på samme måte i beregningen av fremtidige inntekter og utgifter.

Håkon Tretvoll
Håkon Tretvoll

I nasjonalbudsjettet presenterer Finansdepartementet anslag på fremtidige oljepriser i både norske kroner og amerikanske dollar. Dermed må de også legge til grunn et anslag på dollarkursen. Tallene fra Finansdepartementet indikerer en anslått dollarkurs i 2021 på 8,62 kroner per dollar i fjorårets budsjett, noe som i år er oppjustert til 9,64 kroner per dollar. Finansdepartementet benytter altså helt andre tall enn de gjennomsnittlige kursene som Forsvarsdepartementet opererer med. Når forskjellige departementer lager valutakursanslag på forskjellige måter, får vi et skjevt bilde når vi sammenligner forventede utgifter og inntekter fremover. Resultatet er at budsjettet er inkonsistent.

Den neste store anskaffelsen til Forsvarsdepartementet er ubåtene vi skal kjøpe fra Tyskland. Da vil oppmerksomheten flytte seg til anslag på fremtidig eurokurs. Slike anslag burde Forsvarsdepartementet slippe å lage. I stedet burde de presentere kostnadsbildet i euro og overlate til Finansdepartementet å oversette dette til anslåtte kostnader i norske kroner. På den måten kan Finansdepartementet sikre at samme valutakursprognose benyttes når både fremtidige inntekter og utgifter skal beregnes og dermed sikre at vi får et konsistent budsjett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.