Innlegg: Hva kan vi lære av kostnadssprekken i kampflyprogrammet?

Når forskjellige departementer bruker forskjellige metoder og tidspunkt for å lage sine valutakursanslag, blir resultatet et budsjett som ikke er konsistent.

Kampflyet F-35 lander på Ørland flystasjon. Kostnadene ved anskaffelsen varierer med anslag på dollarkursen, men slike anslag dukker også opp i andre deler av statsbudsjettet.
Kampflyet F-35 lander på Ørland flystasjon. Kostnadene ved anskaffelsen varierer med anslag på dollarkursen, men slike anslag dukker også opp i andre deler av statsbudsjettet.Foto: Kristian S. Torske/Forsvaret
Publisert 22. October 2020, kl. 17.52Oppdatert 23. October 2020, kl. 08.56