Hvordan finansiere driften av Nobelinstituttets staselige bygning i Oslo?

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen er i DN 29. mai med rette skeptisk til at Stortinget skal overta et økonomisk ansvar som i utgangspunktet ligger hos stiftelsen i Stockholm.

Den interne ansvarsfordeling i Nobelstiftelsen har ofte vært et tema i min kamp gjennom snart 15 år for å sikre respekt for Nobel-testamentets visjonære intensjon om en menneskehet som samarbeider om nedrustning heller enn å kappruste mot undergangen. Mitt arbeid førte til at den svenske stiftelsesmyndigheten i 2012 påla Nobelstiftelsen å utrede fredsprisens formål og instruere underorganene i Norge (se nobelwill.org). Dette er ennå ikke gjort, men avklaringene av intern ansvarsfordeling kom til nytte da stiftelsen i 2017 grep inn mot vanskjøtsel av litteraturprisen. For dette fikk jeg takk fra stiftelsen.

Prisene utdeles av Nobelstiftelsens midler, den har ansvaret for å realisere Nobels intensjon, den skal føre kontroll og instruere sine underorganer og dekke deres utgifter. Det var således den svenske stiftelsen som i 1904 kjøpte bygningen i Oslo og ga Nobelinstituttet et grunnfond på 300.000 kroner.

Rentene og en fjerdedel av de årlige fredsprispengene skulle dekke instituttets drift.

Støtte fra Stortinget er ingen god idé, og vedtektene står til hinder

Arbeidet med faglig utredning av prisforslagene skjer for de fire svenske prisene i bestående institusjoner med egne budsjetter. De svenske akademiene for vitenskap, litteratur, og Karolinska institutet skal ikke, som den norske komiteen, finansiere både egen eiendom og egen Nobel-fest. Dette må Nobelstiftelsen kompensere for.

Støtte fra Stortinget er ingen god idé, og vedtektene står til hinder. Den norske komiteen leder Nobelinstituttet, men det er «stiftelsen tilhørende» og skal økonomisk «være frittstående». Dette er fastslått i paragrafene 11 og 12 i vedtektene for Nobelstiftelsen, godkjent av Sveriges konge i 1900, om opprettelse av nobelinstitutter.

Den norske Nobelkomites store ekspansjon i de senere år, med fredssenter, forskningsvirksomhet, konserter og annet har skjedd via egne, eksternt finansierte, enheter. Mens dette kan være i strid med vedtektene, vil en direkte støtte fra Stortinget trolig være i klar strid med forutsetningen om økonomisk uavhengighet.

Stortingspresident Trøen skriver i DN 29. mai at Stortingets oppgave «er begrenset til å oppnevne medlemmer til komiteen». Men Nobel hadde et mål. Ifølge testamentet skal valg av personer, til komiteen og som prismottagere, brukes til å fremme fredsprisens formål. Da han skrev sitt testament, femti år forut for atombomben, forutså Nobel våpen for total utslettelse. De norske Nobel-organenes fremste ansvar er å fremme Nobels fredsprogram.

Nobelinstituttet trenger penger, men i en verden hvor alt og alle når som helst kan bli utradert av atomvåpen, er det langt mer presserende at vi alle tar et langt skritt tilbake og ser en gang til på Nobels visjonære idé.

Et globalt samarbeid om et nedrustet fellesskap av alle nasjoner er avgjørende både for velstand og overlevelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.