Det er gått snart ett og et halvt år siden den fatale ulykken der fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS kolliderte litt nord for Stureterminalen i Hjeltefjorden.

Vi tok opp saken i en artikkel 23. desember 2019 i Dagens Næringsliv. Vi blir nå minnet om saken fordi det nylig ble offentliggjort at fregatten ikke kan repareres, men skal hugges opp for salg. Selvsagt vil de særdeles kostbare våpensystemene og det sensitive tekniske utstyret bli tatt vare på. Skrapmetallet representerer en rent symbolsk sum i forhold til den umiddelbart tapte verdien av fregatten på 12–15 milliarder kroner. Dersom det i tillegg bygges en ny fregatt, vil totalkostnaden omtrentlig svare til en økning opp til visjonen om norsk bidrag til to prosent av vårt bruttonasjonalprodukt. Altså et enormt beløp, der regningen til slutt må dekkes av skattebetalerne.

Fregatten hadde det mest moderne utstyr for navigasjon, deriblant mye norsk,– det fremste i verden. Ikke rart at hele Norge stiller det høyst relevante spørsmålet; hvordan i all verden kunne ulykken skje?

En offisiell undersøkelseskommisjon (SHT) har – etter en oppsiktsvekkende lang behandlingstid – og i tett samarbeid med Sjøforsvarets Havarikommisjon – levert en rapport som ikke gjør oss særlig klokere. Den lander på at ulykken skyldtes sammenfall av en rekke omstendigheter, altså det vi på godt norsk vil kalle pulverisering av ansvar. Men navigasjonskyndige sier klart at primærårsaken var en amatørmessig navigering av fregatten, der vanlige navigasjonsrutiner ble brutt, trinn for trinn. Dette påpekte vi i vår nevnte artikkel. Det ser ut til at mannskapet på kommandobroen besto av ikke ferdigtrente ungdommer, som altså var satt til å håndtere milliardverdier. Hvis dette er riktig, foreligger det en total og helt uakseptabel svikt. Hvem har ansvaret for å ha plassert dem der?

En lang rekke spørsmål gjenstår ubesvart, herunder trafikksentralen på Fedjes virksomhet, og forholdene omkring losen og kapteinen på Sola TS. Politiets etterforskning virker lukket og svært sendrektig.

Stortinget, som har det øverste ansvaret for vår forsvarsberedskap og våre felles penger, bør dukke ned i problemene og gi raskt og uhildet svar som i det minste må være preget av akseptabel progresjon, grundighet og troverdighet. Stiller Stortinget seg nokså likegyldig til det hele? Leker de stolleken – hvilken komité skal ha saken – kontrollkomiteen eller utenriks- og forsvarskomiteen, eller kanskje må Riksrevisjonen inn i bildet? Kanskje de tenker som så at «pytt-pytt, det er bare noen titall milliarder». Heller ikke har Nato slått i bordet. Det hele vil snart bli glemt.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.