Fripoliseproblemene handler om både evne og vilje

DNs Anita Hoemsnes tar 8. januar for seg livsforsikringselselskapenes håndtering av fripoliser. Selskapene forvalter tre av fire fripolisekroner, og Finanstilsynet er ikke helt fornøyd med måten dette gjøres på. Den siste fjerdedelen, om lag 110 milliarder kroner, ligger i private pensjonskasser.

Det årilge aksjonærmøtet i Berkshire Hathaway er preget av mye sirkus og massivt oppmøte. I år var det rundt 35.000 aksjonærer til stede. Men det er fripolisehaverne, og ikke aksjonærene, som blir ivaretatt av pensjonskassene.
Det årilge aksjonærmøtet i Berkshire Hathaway er preget av mye sirkus og massivt oppmøte. I år var det rundt 35.000 aksjonærer til stede. Men det er fripolisehaverne, og ikke aksjonærene, som blir ivaretatt av pensjonskassene.Foto: Ørjan F. Ellingvåg
Publisert 11. January 2024, kl. 12.57Oppdatert 11. January 2024, kl. 15.44