Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass har fremmet et forslag om at fremtidige avskrivninger for investeringer på norsk sokkel skal kunne benyttes umiddelbart, istedenfor å strekkes over seks år som nå. Forslaget er kritisert av Diderik Lund og Knut Einar Rosendahl i DN 25. april. De påpeker at med dette kommer bedriftene til å betale 12 prosent av kostnadene for investeringene, etter at hensyn er tatt til skatten, mens de beholder 22 prosent av inntektene. Dette vil kunne føre til overinvestering.

Grunnen til denne kanskje kuriøse effekt er den såkalte friinntekt, som gir selskapene anledning til å skrive av ekstra 20,8 prosent av investeringskostnadene over fire år.

Grunnen til denne ekstra avskrivningen er at oljeselskaper og andre selskaper vurderer sine investeringsprosjekter ut fra nåverdi. Nåverdien av avskrivninger som strekkes over tid, blir nødvendigvis lavere enn deres opprinnelige verdi. Dermed risikerer man at noen prosjekter som er lønnsomme før skatt, blir ulønnsomme etter skatt. Friinntekten skal korrigere for dette.

For rimelige diskonteringsrater trekker friinntekten i retning mot skattenøytralitet, men eksakt treffer den bare for én bestemt diskonteringsrate. Ingen kjenner den diskonteringsrate som er relevant for en bedrift, andre enn bedriften selv, og dessuten vil den sannsynligvis endres over tid.

Friinntekten blir dermed et klønete instrument for å oppnå det man ønsker: et skattesystem som unngår å gjøre prosjekter som er lønnsomme før skatt ulønnsomme etter skatt.

Siden friinntektens berettigelse ligger i at avskrivninger av investeringer strekkes ut i tid, er det ganske frimodig å foreslå at friinntekten også skal tas med når investeringer skal kunne skrives ned umiddelbart.

Hvorfor foreslår ikke Norsk olje og gass heller en skatt på kontantstrøm? En slik skatt er nøytral; de prosjekter som er lønnsomme før skatt forblir lønnsomme etter skatt. I en slik ordning er det intet behov for friinntekt, som dessuten er et lite treffsikkert instrument.

Det kan da nevnes at tanken bak skatt på kontantstrøm alt er innført for letekostnader; selskaper som ikke er i skatteposisjon får kompensasjon for de avskrivninger de ikke kan benytte. Dette har vakt harme i enkelte grønne kretser som enten ikke forstår, eller vil forstå, prinsippet bak en nøytral skatt.

Et forslag om skatt på kontantstrøm heller enn en midlertidig og dertil ubalansert rabattordning, ville være fremtidsrettet og dertil en ønskelig reform av petroleumsskattesystemet. Vi trenger et skattesystem som sørger for at alle prosjekter som er lønnsomme før skatt blir realisert.

Det er ingen tvil om at petroleumsnæringen vil fortsette å være bærebjelken i norsk økonomi etter at koronafeberen har lagt seg og i flere tiår fremover. Kanskje det grønne ordskiftet fortsetter sitt liv blant oss all den tid, men det blir antagelig med det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.