I intervjuer i forbindelse med fremleggelsen av Equinors kvartalsresultat, som delvis er preget av svært høye gasspriser, uttrykker analytiker Thina Saltvedt i Nordea bekymring for fremtiden til norsk gasseksport. Økt konkurranse fra Russland som følge av Nordstream 2-ledningen, vekst i lng og fallende etterspørsel i Europa nevnes som faktorer som kan gjøre det vanskeligere å eksportere norsk gass fremover.

Prisen, og dermed verdien, på gass i Europa fremover er usikker. Og den er eksepsjonelt høy akkurat nå, drevet av globale og regionale faktorer som ikke kan forventes å virke like sterkt hele tiden. Det er grunn til å tro at prisen på gass i Europa også fremover vil settes i et globalt marked der kunder i Asia og Europa må konkurrere om globale gasskilder som russisk og norsk rørgass og lng fra Nord-Amerika og Midtøsten.

Her er eksisterende norsk gass svært konkurransedyktig i Europa, på grunn av lave kostnader og kort avstand. Skulle prisen i Europa bli lav, klarer altså norsk gass seg bedre enn konkurrentene.

Hvor mye gass Europa vil bruke, er også usikkert. Det som ikke er usikkert, er at egenproduksjonen i Europa vil gå kraftig ned. Selv om etterspørselen etter gass etter hvert skulle gå ned i kraftsektoren (men husk at utfasing av atomkraft og kull isolert sett drar gassetterspørselen opp), i industrien og i bygningssektoren, vil Europas behov for gassimport forbli høyt lenge. Og der er altså norsk gass svært konkurransedyktig.

Det er en stor utfordring å opprettholde gassleveransene fra Norge på dagens nivå utover 2030. Det vil kreve nye funn som er tilstrekkelig store og kostnadseffektive til å være konkurransedyktige i fremtidens globale gassmarked, med usikkerhet om priser og rammebetingelser. Leteresultater vil avgjøre om vi kan opprettholde samme eksport fra Norge lenge etter 2030. Men det er liten grunn til å være bekymret for om det er plass til den gassen Norge er i stand til å levere fremover, i verdens gassmarkeder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.