Marie Byskov Lindberg skriver feilaktig at de tyske økonomene har «forkastet» sin studie om effekten av en energiembargo. Det stemmer ikke.

For det første: Debatten om Tyskland har et moralsk ansvar for å kutte import av russisk energi pågår for fullt. Det kan fremskynde slutten på den russiske invasjonen i Ukraina. Parallelt pågår debatten om hva som er gode anslag for bnp-effekt for Tyskland ved full embargo.

Det er riktig, som Lindberg skriver, at økonomene bak studien om effekten av en embargo på tysk økonomi som gir anslag om bnp-nedgang på mellom 0,3 og 3 prosent har supplert sine hovedanslag med et absolutt verstefall-scenario på 4 prosents bnp-nedgang i 2022. Dette gjelder ved umiddelbar importstopp av energi fra Russland. Men påstanden at studien er «forkastet» er simpelthen ikke riktig, og hvorfor skulle de trekke den?

Det er ikke uvanlig å oppdatere anslag med nye økonomiske forutsetninger, men det betyr selvsagt ikke at man forkaster modellen (eller studien). I intervjuet med Rüdiger Bachmann som Lindberg også viser til i sitt innlegg lenkes det til artikkelen og hvem som helst kan også gå inn på hjemmesiden til Benjamin Moll eller de andre forfatterne og finne studien publisert der. De nevnte scenarioene for bnp-vekst er uansett mindre enn Tyskland gjennomgikk i pandemien (4,5 prosent nedgang). Bachmann argumenterer i intervjuet Lindberg viser til med at tyske husholdninger og bedrifter kan kompenseres for tap, slik man gjorde i pandemien.

For det andre: Lindberg skriver at det er ingen «quick fix» for Tyskland å kutte russisk energi. Jeg har aldri skrevet at det skulle være en quick fix. Tvert imot understreket jeg at det vil koste tysk økonomi dyrt med en energiembargo. Hovedpoenget mitt er at det er et politisk valg hvorvidt man er villig til å ta denne kostnaden, og at en full embargo er et mulig valg.

For det tredje: De økonomiske konsekvensene for Tyskland av en energiembargo er selvsagt ikke enkle å anslå. Men Lindberg skriver at disse er «uoverskuelige». Det er vanskelig å vite akkurat hva som menes med «uoverskuelig», men at det er vanskelig å anslå bnp-vekst burde ikke hindre oss fra å gjøre det.

Skulle for eksempel Finansdepartementet i sine bnp-anslag for norsk økonomi av effekten av nedstengningen i mars 2020 simpelthen hevdet at konsekvensene er «uoverskuelige»? Og dermed burde vi ikke stenge ned?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.