Send geologer og ingeniører på land

Norsk berggrunn har verdifulle, sjeldne grunnstoffer, og vi har ledige geologer og ingeniører. Politiske initiativ og budsjetter må til.

28.09 2015 Kirkenes oversikt av gammelt brudd yil venstre og de nyeste bruddet til høyre. Bjørnevatn. Sydvaranger Gruve AS. Utvinning av jernmalm fra 1906 til 1997. Gjenåpnet i 2009. Åtte kilometer fra Kirkenes. Flere dagbrudd i en radius på ni kilometer, der Bjørnevatn og Bjørnefjell er de to største bruddene. Foto: Mikaela Berg Foto: Mikaela Berg
28.09 2015 Kirkenes oversikt av gammelt brudd yil venstre og de nyeste bruddet til høyre. Bjørnevatn. Sydvaranger Gruve AS. Utvinning av jernmalm fra 1906 til 1997. Gjenåpnet i 2009. Åtte kilometer fra Kirkenes. Flere dagbrudd i en radius på ni kilometer, der Bjørnevatn og Bjørnefjell er de to største bruddene. Foto: Mikaela Berg Foto: Mikaela Berg
Publisert 20. April 2017, kl. 18.51Oppdatert 23. May 2017, kl. 12.33