Kjetil Indrevær, forsker og geolog, Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo

Send geologer og ingeniører på land

Norsk berggrunn har verdifulle, sjeldne grunnstoffer, og vi har ledige geologer og ingeniører. Politiske initiativ og budsjetter må til.

Publisert: Oppdatert:

28.09 2015 Kirkenes oversikt av gammelt brudd yil venstre og de nyeste bruddet til høyre. Bjørnevatn. Sydvaranger Gruve AS. Utvinning av jernmalm fra 1906 til 1997. Gjenåpnet i 2009. Åtte kilometer fra Kirkenes. Flere dagbrudd i en radius på ni kilometer, der Bjørnevatn og Bjørnefjell er de to største bruddene. Foto: Mikaela Berg
28.09 2015 Kirkenes oversikt av gammelt brudd yil venstre og de nyeste bruddet til høyre. Bjørnevatn. Sydvaranger Gruve AS. Utvinning av jernmalm fra 1906 til 1997. Gjenåpnet i 2009. Åtte kilometer fra Kirkenes. Flere dagbrudd i en radius på ni kilometer, der Bjørnevatn og Bjørnefjell er de to største bruddene. Foto: Mikaela Berg (Foto: Mikaela Berg)