Forvitrer vernet i skatteretten?

Kombinasjonen tilleggsskatt og straffesak ved skattesvik er ikke lenger dobbeltstraff. Eller?

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i Frankrike (bildet) ga Norge medhold i at tilleggsskatt og straff kan kombineres. Ved å åpne for dobbeltstraff gis det et klart signal om at det ikke er noen nåde for den som ikke etterlever regelverket. Foto: Fredrick Florin/Afp/NTB Scanpix
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i Frankrike (bildet) ga Norge medhold i at tilleggsskatt og straff kan kombineres. Ved å åpne for dobbeltstraff gis det et klart signal om at det ikke er noen nåde for den som ikke etterlever regelverket. Foto: Fredrick Florin/Afp/NTB Scanpix
Publisert 22. March 2017, kl. 19.40Oppdatert 25. October 2017, kl. 12.39