Forvitrer vernet i skatteretten?

Kombinasjonen tilleggsskatt og straffesak ved skattesvik er ikke lenger dobbeltstraff. Eller?

Publisert: Oppdatert:

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i Frankrike (bildet) ga Norge medhold i at tilleggsskatt og straff kan kombineres. Ved å åpne for dobbeltstraff gis det et klart signal om at det ikke er noen nåde for den som ikke etterlever regelverket.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i Frankrike (bildet) ga Norge medhold i at tilleggsskatt og straff kan kombineres. Ved å åpne for dobbeltstraff gis det et klart signal om at det ikke er noen nåde for den som ikke etterlever regelverket. (Foto: Fredrick Florin/Afp/NTB Scanpix)