DN antyder 16. januar at jeg fordekt legger opp til søksmål mot Strålevernet (DSA) og andre etater for informasjonssvikt. Nei, det må eventuelt andre stå for. De innsamlede tre millioner kronene er øremerket fremme av vern mot helseplager fra AMS-målere. Pengebruken skjer i fullt dagslys, og dokumenter publiseres fortløpende, også advokat Hugo Matres advarende brev til DSA, Arbeidstilsynet og NKOM (25. august i fjor).

Brosjyrene fra de tre, som bastant slår fast null helserisiko fra mikrobølger svakere enn grenseverdiene, kommenterte jeg omfattende på min blogg 24. juli i fjor. Og jeg ba om innsyn for å se grunnlaget for en slik konklusjon. I omfattende og like avslag ble innsyn nektet av alle tre.

Strålevernet (DSA) bruker vevsoppvarming som eneste kriterium for eksponeringsgrenser. Ingen av DSA kilder hevder at skader ikke er påvist ved svakere stråling, og slike skader finner da også det meste av forskningen. Selv i USA, der forsvaret og næringen på 1950-tallet fikk igjennom oppvarmingskriteriet, som jo gir maks handlingsrom, fant ekspertkommisjonen nylig ut at personalet ved Cuba-ambassaden og i Guangzhou var blitt rammet av mikrobølgesyke. Det symptomknippet har vært velkjent blant fagfolk i over 70 år. Det oppstår uten vevsoppvarming. Som da Moskva-ambassaden ble bestrålt 1962–69 med verdier under dagens norske grenseverdier.

Derfor feiler våre grenseverdier i møtet med dagens eksponering. Skadevirkningene fornektes. Bastante påstander om null helsefare er informasjonssvikt. Og påstander om teknologiangst som hovedforklaring på motstand mot stråling er rett og slett tøv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.