Vi i Stiftelsen Rettferd, som tidligere i år opprettet prosjektet «Hjelp med gjeld», erfarer nå at det er et stort trykk og svært lang ventetid for å få behandlet søknader om gjeldsordning hos Namsfogden. Det har også tidligere vært fokus på lang ventetid hos Namsfogden, men nå med koronakrisen på toppen, er ventetiden hos Namsfogden uforholdsmessig lang knyttet til søknad om gjeldsordning.

Stiftelsen har vært i kontakt med flere brukere som forteller om det samme: Ventetiden for å få behandlet søknader om gjeldsordning hos Namsfogden er lang. Enkelte brukere forteller om ventetid på over seks måneder. Samtidig sier Politidirektoratet at saksbehandlingstid for gjeldsordning skal være innen en frist på 90 dager.

Allerede høsten 2020 avdekket sosionomstudent Fredrik Mjeldheim en enkeltsak hos Namsfogden i Bergen hvor ventetiden var 19 måneder. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for gjeldsordning på nasjonalt nivå var 143 dager ved utgangen av oktober 2020, altså nærmere dobbelt enn hva Politiets egne retningslinjer tilsier.

Vi er alvorlig bekymret over saksbehandlingstiden hos flere av Namsfogdsdiskriktene, og mener det må iverksettes tiltak for å bedre dette snarest mulig ettersom dette rammer enkeltpersoner med svært utfordrende privatøkonomi på en meget uheldig måte.

Stiftelsen Rettferd mener dette også bør være et signal til kreditorer om å i større grad søke mot en frivillig ordning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.