Innlegg: Hvem skal gi tillatelse til bygging på farlig grunn?

Kvikkleireskredet i Gjerdrum reiser en rekke spørsmål. Mye taler for at administrasjonen av natur og miljø bør heves opp på et høyere nivå, til organer på fylkesnivå eller på statlig nivå.

I områder som ligger høyere enn 200 meter over havet, er det ikke kvikkleire. Mer av boligbyggingen burde ha foregått der, skriver Knut Bjørlykke.
I områder som ligger høyere enn 200 meter over havet, er det ikke kvikkleire. Mer av boligbyggingen burde ha foregått der, skriver Knut Bjørlykke.Foto: Cornelius Poppe/NTB
Publisert 4. January 2021, kl. 17.03Oppdatert 4. January 2021, kl. 17.03