Forbodet mot å overvake arbeidstakarars bruk av elektronisk utstyr ligg bortgøymt i ei ufullstendig forskrift. Datatilsynet har tatt initiativ overfor fleire departement for å løfte utfordringane med forskrifta.

Vi er einig med advokatane i advokatfirmaet Thommessen i at det er på tide å revidere forskrifta (innlegg i DN 20. januar). Vi støttar også advokat Vanebos oppfatning om at verksemder kan gjennomføre viktige informasjonssikringstiltak innanfor unntaket om å avdekkje eller oppklare sikkerheitsbrot i nettverket.

Personvernet vil lide dersom ei verksemd lar vere å innføre informasjonssikringstiltak. Eit eksempel kan vere logging for å oppklare cyberangrep, fordi leiinga er usikre på om tiltaket er lovleg. Informasjonssikringstiltak tryggjer ikkje berre viktige verdiar for verksemdene, men også personopplysningane til tilsette, kundar, innbyggjarar og leverandørar. Informasjonssikring er påbode i GDPR.

Vi arbeider med eit utkast til rettleiing om overvakingsforbodet i e-postforskrifta. Det vanskelegaste spørsmålet er kor grensa går for overvaking, når formålet ikkje er relatert til drift eller sikkerheit. Kor mykje kan ein leiar følgje med på arbeidsaktiviteten til dei tilsette før det blir rekna som overvaking?

Dei siste åra har mange nye verkty kome på marknaden. Dei hentar inn store mengder informasjon, som analyserer korleis dei tilsette arbeider. Vi treng å drøfte konsekvensane av å bruke slike verkty i fellesskap. Planen er derfor at Datatilsynet skal leggje utkastet til rettleiar på høyring, slik at alle kan gje innspel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.