Lars Petter Haugen, siviløkonom

Norge neppe tjent med «Google-skatt»

«Google-skatt» vil dreie overskuddsbeskatningen fra eksportland til forbruksland. Eksportlandet Norge er neppe tjent med det.

Publisert: Oppdatert:

OECDs tiltak for å sikre at overskudd beskattes der hvor verdiene skapes, har gjort det vanskeligere for selskaper som Google og Apple å flytte overskudd til skatteparadiser hvor det ikke skjer noen verdiskaping.
OECDs tiltak for å sikre at overskudd beskattes der hvor verdiene skapes, har gjort det vanskeligere for selskaper som Google og Apple å flytte overskudd til skatteparadiser hvor det ikke skjer noen verdiskaping. (Foto: Ore Huiying/Bloomberg)