Norge neppe tjent med «Google-skatt»

«Google-skatt» vil dreie overskuddsbeskatningen fra eksportland til forbruksland. Eksportlandet Norge er neppe tjent med det.

OECDs tiltak for å sikre at overskudd beskattes der hvor verdiene skapes, har gjort det vanskeligere for selskaper som Google og Apple å flytte overskudd til skatteparadiser hvor det ikke skjer noen verdiskaping. Foto: Ore Huiying/Bloomberg
OECDs tiltak for å sikre at overskudd beskattes der hvor verdiene skapes, har gjort det vanskeligere for selskaper som Google og Apple å flytte overskudd til skatteparadiser hvor det ikke skjer noen verdiskaping. Foto: Ore Huiying/Bloomberg
Publisert 11. February 2018, kl. 19.58Oppdatert 11. February 2018, kl. 19.58