Vi har et felles problem i de nordiske landene: Røyking fører til at mange får kreft. Rundt 90 prosent av all lungekreft er forårsaket av røyking. For å gjøre det enklere å droppe tobakken, må vi se etter løsninger på tvers av landegrensene. Første steg: gjøre tobakken i Sverige dyrere.

Neste uke skal grensehandel og avgifter debatteres i Stortinget. Enkelte stemmer vil nok rope høyt om handelslekkasje til Sverige, og de vil kreve lavere avgifter på tobakk. Disse argumentene har vi hørt mange ganger før. Vi som representer kreftforeningene i Sverige, Finland, Danmark og Norge mener imidlertid at løsningen ligger et helt annet sted.

Bevisene er klare: Å øke avgiftene, gjør at folk kjøper mindre tobakk. Flere studier fra land der de har økt tobakksavgiften, viser at forbruket avtar.

Norge er et godt eksempel på det. Vi har lenge hatt høye avgifter på tobakk, noe som har ført til at færre enn to prosent av de mellom 16 og 24 år røyker daglig. EUs kreftplan peker på det samme: Tobakksavgifter er det mest effektive tiltaket for at færre unge skal begynne å røyke.

Det er stor forskjell på tobakksprisene i Norden. I norske kroner koster den samme røykpakken 140 kroner i Norge, og bare 64 kroner i Sverige. Det er altså under halv pris i Sverige. De andre landene ligger et sted imellom, med 93 kroner i Finland og 71 kroner i Danmark.

I Norge, Danmark og Finland har tobakksprisene økt de siste årene. I Sverige derimot, er prisene fremdeles lave. Når en tar høyde for innbyggernes kjøpekraft, har faktisk Sverige blant de laveste sigarettprisene i EU. Det viser en rapport fra Europakommisjonen. At tobakken er så billig i Sverige, undergraver det forebyggende arbeidet som gjøres i de andre landene.

Mange nordmenn kjøper tobakk i Sverige fordi den er billigere der. Det viser en kartlegging Folkehelseinstituttet har gjort. En lignende trend kan ses i Danmark. Regjeringen der har hevet prisen på sigaretter, men dessverre blir kanskje ikke effekten så stor som de hadde håpet på. På samme måte som nordmenn handler dansker tobakk i Sverige. Tallene viser at samtidig som de danske sigarettene ble dyrere, økte salget i Sverige.

Bare i Norge, dør 6000 mennesker av røyking hvert år. Tilsvarende tall for Finland er rundt 5000. I Sverige forårsaker røyking rundt 6000 krefttilfeller i året. I Danmark rundt 6500.

Med høyere tobakkspriser vil færre bli syke, og færre vil dø. Svenskene har et stort etterslep å ta igjen, og en sigarettpakke må koste mer enn 100 kroner. Allerede nå bør Sverige utarbeide en plan for å gradvis øke prisen. Hvis ikke, vil Sverige alltid ha de laveste sigarettprisene i Norden og fortsette å undergrave folkehelsearbeidet i Norden.

Kreft er en av våre største folkesykdommer. Antallet personer som blir syke av kreft har økt i lang tid, og økningen ser ut til å fortsette. Hvis flere mennesker er røykfrie, vil færre mennesker bli rammet av kreft.

Å øke tobakksavgiftene er et viktig tiltak for å fortsette å redusere røyking i alle nordiske landene og i fellesskap styrke innbyggernes helse. Nå må norske politikere gjøre alt de kan for å få sine nordiske samarbeidspartnere med i riktig retning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Det er altså under halv pris i Sverige