I en reportasje lørdag 27. juni med den tabloide overskriften «Bankdirektør fra Oslo leder hytteopprør på ‘Sarpsborg-rivieraen’», retter DN søkelyset mot en konflikt mellom hytteeiere og tidligere grunneier, Dagfinn Galland.

Reportasjen er full av tendensiøse anklager, insinuasjoner og lemfeldig omgang med fakta, og kan ikke få stå uimotsagt. Den etterlater også et inntrykk av at det er begått ulovligheter, blant annet ved å omtale et høyst lovlig lån fra hytteeiere til nåværende grunneier, Trond Galland, som et «syndikat».

Vi stiller oss undrende til at DN tillater seg å ha en slik slagside til fordel for en grunneier som i flere år har ligget i arverettslig konflikt med sin eldre bror, som har en legitim rett til å overta familiegården på odel. Dette har vært en lang og tragisk familiekonflikt som hytteeierne på Grimsøy kun har vært passive tilskuere til.

Konflikten mellom hytteeierne og Dagfinn Galland oppsto da han i 2016, som ny grunneier presenterte hytteeierne for nye takster på deres eiendommer. En takstmann var hyret inn og betalt av grunneier, og disse nye takstene skulle danne grunnlag for en dramatisk økning av den årlige festeavgiften. Alle hytteeierne hadde selvsagt fått med seg det såkalte éngangsløftet, og var forberedt på en økning. Det vi derimot ikke hadde sett for oss, var at den nye grunneieren ikke viste noen som helst vilje til å gå i dialog med hytteeierne om takster/festeavgifter. Tomtefesteloven er ikke enkel og rett frem, og over hele landet har det derfor de seneste årene vært konflikter mellom festere og grunneiere om verdifastsettelse. Denne skal for øvrig settes til to prosent av råtomtverdi, ikke til markedsverdi.

Dagfinn Galland var historieløs i sin tilnærming til oss festere, og så helt bort fra tidligere inngåtte avtaler. Gjennom flere tiår hadde hytteeierne på Grimsøy organisert og bekostet så vel vei som vann, kloakk, strøm, bredbånd og trehugst. Grunneier, på sin side, hadde mottatt mange hundre tusen fra hytteeierne i kompensasjon for å frigi utmark til strømmaster, rørledninger m.m. Mange mente derfor at festeavgiften var satt urimelig høyt.

På et velmøte våren 2016 besluttet 75 hytteeiere at de ønsket å gå sammen og søke advokatbistand i denne usikre og krevende prosessen. I alt 110 hytteeiere på Grimsøy bidro etter hvert med økonomisk støtte. Og for ordens skyld; kun et meget beskjedent antall av de 110 er velstående bankdirektører og advokater fra Oslo. Langt de fleste av oss er helt gjennomsnittlige mennesker som har hatt familiehytter på Grimsøy i flere generasjoner.

På det nevnte velmøtet ble det nedsatt en komité som skulle håndtere konflikten med grunneier. Komiteen rapporterte gjennom hele prosessen jevnlig til vellets styre og årsmøtet. Å angripe én person i et team som har jobbet for fellesskapets interesser, slik DN gjør i artikkelen, er i beste fall unyansert journalistikk, i verste fall injurierende. At DN i tillegg trekker inn Ove Hobbeslands profilerte ektefelle, som overhodet ikke har vært involvert i arbeidet med tomtefestesaken eller det senere lånet til ny grunneier, gjør ikke saken mindre tendensiøs.

Rettssaken mellom hytteeiere på Grimsøy og grunneier endte for øvrig med at den årlige festeavgiften ble redusert med i snitt 23 prosent i forhold til summen grunneier opprinnelig krevde. I tillegg avslørte rettssaken, og prosessen som ledet opp til den, så mange svakheter ved Dagfinn Gallands samarbeidsevner, at da eldstebroren, Trond Galland, vant frem i odelssaken og ønsket å overta gården, var dette en gledelig nyhet for hytteeierne.

En gruppe hytteeiere samlet derfor på dugnad inn beløpet Trond Galland trengte for å kjøpe ut sin yngre bror, Dagfinn Galland. Totalt var det snakk om cirka 32 millioner, vel 22 millioner mer enn det han betalte da han – kun tre år tidligere – overtok eiendommen fra sin mor.

Forklaringen på at viljen blant hytteeierne for å støtte Trond Galland var stor, var hans uttalte ønske om et godt samarbeid med festerne. Den yngre broren hadde på sin side, i den korte perioden han var grunneier, havnet i en rekke konflikter med hyttefolket.

Helt til slutt vil vi bare få korrigere inntrykket av at tidligere grunneier Irene Galland – Mor Grimsøy, som DN for anledningen har døpt henne – langt fra er drevet fra gård og grunn. Hun har et pent, hvitmalt hus på øya med tilgang til strand og brygge, og får forhåpentlig nyte godt av de 30 millionene yngstesønnen nå har mottatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.