Klimautslipp må registreres over hele tidslinjen til et produkts tilvirknings- og levetid. Ellers vil det føre galt av sted å definere karbonnøytralitet. Et grotesk utslag av slik praksis står det svenske oljeselskapet Lundin Energi for.

Lundin hevder å drive «karbonnøytral oljeproduksjon», selv om balansen mellom utslipp og uttak av CO2 til og fra atmosfæren er langt fra null regnet over virksomhetens produksjonsfase og deretter gjennom produktenes livsløp.

Det var Lundin som fant oljefeltet Johan Sverdrup. Oljeutvinningen skjer med vannkraft fra land og er dessuten basert på kompenserende skogplanting (se selskapets nettsider). Selv om Lundin oppnår det som maksimalt kan kalles en «karbonnøytral utvinningsfase av sin oljeandel på Johan Sverdrup», blir ikke oljen noe renere. Også denne oljen frigjør om lag 50 ganger flere kilo CO2 per fat når oljen blir brent i markedet enn det direkte klimautslippet fra selve utvinningen. Noe de selvsagt aldri klarer å kompensere.

Derfor skapes det et usant bilde når Lundin omtaler sin virksomhet som «karbonnøytral oljeproduksjon» fordi det vil kunne oppfattes som om det gjelder hele verdikjeden til oljen, inklusive forbrenningsfasen som altså er utelatt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.