Næringsminister Jan Christian Vestre har uttalt at han ønsker flere «megasvære bedrifter» i Norge. Men virkeligheten er at over 60 prosent av sysselsettingen i Norge stammer fra små og mellomstore bedrifter (SMB).

Alf Gunnar Andersen
Alf Gunnar Andersen (Foto: Horde)

Disse bedriftene er bærebjelken i norsk økonomi. De representerer omstillingsevnen, det frie markedet og innovasjonskapasiteten i landet vårt. For i det hele tatt å kunne få flere «megasvære bedrifter», må vi først ha et velfungerende marked for små og mellomstore bedrifter med sunn konkurranse, slik at de beste bedriftene kan lykkes.

Når Vestre snakker om «megasvære bedrifter», får jeg inntrykk av at han tenker på regjeringens planer for havvind og batterifabrikker. Det er flott om vi får et nytt «Statoil» basert på grønn energi, men som alle gode økonomer vet, er det dumt å legge alle eggene i en kurv. Vi trenger tusenvis av hoder med tusenvis av ideer som får konkurrere i et fritt marked, og på den måten fostre de mest konkurransedyktige bedriftene.

Hvis vi bare har store bedrifter hvor staten har kontroll, er det en voldsom sentralisering av makt. Statens rolle er å lage gode rammevilkår, påse at vi har et tilstrekkelig helsetilbud, utdannelsestilbud, sikkerhet og infrastruktur. Hvis staten også skal kontrollere brorparten av næringslivet, enten direkte eller indirekte gjennom eierskap, unødvendig regulering og skatter, blir maktbalansen helt skjev.

Gründere er rebeller. De utfordrer etablerte sannheter i søken etter å lage nye tjenester som driver samfunnet fremover. De har enormt driv, men takler dårlig å bli fortalt hva de skal gjøre. De er ofte gode, visjonære ledere, men som regel dårlige ansatte på grunn av sine sterke meninger.

Å kneble denne gjengen med unødvendig regulering og beskatning, dreper gnisten som sårt trengs for å skape banebrytende selskaper i Norge.

Vestre gir uttrykk for at økte skatter er nødvendige for å unngå inflasjon. Det er Norges Banks oppgave å holde inflasjonen i sjakk, ikke skattepolitikken når det passer politikernes ideologi eller narrativ. Hvis staten ønsker å bidra til å stanse inflasjonen, kan den starte med å begrense sin egen pengebruk.

Vestre hevder at det ikke er noen grunn til å svartmale tilstanden i Norge fordi vi i år har rekordstor investering i norsk næringsliv. Men det er viktig å merke seg at mange av disse investeringene går til olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

I sterk kontrast til Vestres uttalelser om rekordstore investeringer, melder Shifter om en nedgang på 35 prosent i investert kapital i startupmiljøet i første halvår, sammenlignet med året før. Dette er også støttet av en ny rapport fra Finansforbundet, som viser at fintech-selskaper og teknologiselskaper generelt sliter. Det er mindre kapital tilgjengelig, og langt flere konkurser.

Merete Nygaard har i et innlegg i DN 22. august argumentert for avvikling av formuesskatt på arbeidende kapital som et ledd i å fremme vekstbedrifter. Hun peker på at vi mangler motivasjon til å skape nye bedrifter, noe som bekreftes av tall fra Innovasjon Norge, og at skattepolitikken spiller en rolle i dette. Nygaard påpeker at for å skalere kunnskaps- og teknologiselskaper, trenger vi tilgang til risikokapital. Denne tilgangen har gått fra dårlig til verre.

Hun har rett i at vi taper terreng. Vi blir færre gründere, og vi mangler motivasjon. Vi er langt fra ledende innen kompetanse, teknologi og grønn omstilling. Vi taper kampen om talentene og vi tar ikke i bruk muliggjørende teknologier.

Det motiverer å kunne skape store selskaper, og det må være lov å bli rik i Norge uten å bli stemplet som en skurk eller velferdsprofitør. Selv om det ikke er penger som driver de fleste gründere, er dette folk som ikke liker å bli tråkket på. De liker heller ikke når andre påstår at deres prestasjoner utelukkende skyldes at de er så heldige å være i Norge. Dette er folkene man trenger når det blir trangere tider. Dette er folkene som gjør det umulige. De tar de tøffe valgene og skaper verdier for fellesskapet.

Vestres visjon om «megasvære bedrifter» er inspirerende, men vi må ikke glemme de små og mellomstore bedriftene. De er bærebjelken i norsk økonomi, og deres bidrag er uvurderlig.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.