Det grønne skiftet krever enorme mengder med metaller. Men utvinning av metaller krever gruvedrift. All gruvedrift er et inngrep i naturen, men det gjelder å redusere skadevirkningene mest mulig. Til det må vi forstå hvordan prosesser på jordoverflaten funger.

Det meste av gruveslammet her i verden blir liggende på land og blir forvitret. Metallene i gruveslammet blir derfor oksidert, og elver, innsjøer og grunnvann blir giftig i ganske store områder.

I Norge har vi mange eksempler at gruveslammet blir sterkt forvitret, med rød rustfarge. De fleste gruver Norge er sulfidgruver, slik som den i Repparfjord, som innhold jern, kobber, sink, kobolt og en rekke andre metaller. Svovelmineraler danner ved forvitring svovelsyre, som gjør vannet meget surt (lav pH, 4-5).

Selv naturlig regnvann er surt (pH 6) og løser de fleste metaller som kobber 100 ganger raskere enn sjøvann, som er mer basisk (pH 8).

I Førdefjorden er det imidlertid rutil og granater som skal utvinnes, og metallene som de inneholder er spesielt lite løselig og giftig. Som kjent brukes rutil – titanoksid – i mange stoffer, for eksempel husmaling, fordi det er så lite reaktivt og løselig.

Gruveslammet er nedknuste bergarter fra Engebøfjellet, og naturlig erosjon bringer med bekker og elver det samme materialet ut fjorden. I bunnen av fjorden finner vi materiale fra Engbøfjellet som er erodert av isbreer og breelver på slutten av siste istid.

Det er klart at gruveslam forandrer miljøet på bunnen av fjorden og dermed miljøet for organismer på bunnen. Men det er ikke særlig giftig.

Det er rart at så mange protesterer mot Norges egen beskjedne gruvedrift, mens de kjører rundt i elbiler med tunge batterier fulle av metaller som må komme fra en gruve et sted hvor det trolig ikke er noe sted å dumpe gruveavfallet.

I tillegg vil vi altså bygge batterifabrikker – bare ikke noe av metallene kommer fra Norge(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.