Svein Lund har under overskriften «Geologer for gruvedumping» i DN 27. oktober publisert et svar på vårt innlegg i DN 21. oktober, der vi påpeker at skadene ved lagring av gruveslam er mye større når det lagres på land enn i sjøen.

For å forklare dette har vi benyttet oss av argumenter som omfatter noe kjemi. Nedbrytningen av gruveavfall skjer ved kjemiske prosesser som frigjør giftige stoffer. Omfanget av disse reaksjonen er avhengig av oksygeninnholdet og surhetsgraden i vannet.

Vi forsøkte å forklare at regnvann er langt surere (pH 5-6) enn i sjøvann (pH 8) og at ferskvann da kan ha 100 ganger mer metaller i løsning enn i sjøen. Der vil giftige metaller felles ut på havhunnen og etter hvert bli overleiret.

På land vil gruveslammet (avgangen) bli liggende slik at det blir eksponert for ferskvann og luft i meget lang tid fremover. Dermed blir mer av malmmineralene løst og danner metallholdig svovelsyre. Metallene spres da videre i grunnvannet, elver og vann, slik vi nå ser det rundt gamle gruver, som Røros, Folldal og andre steder.

Det er vel ellers i vårt samfunn akseptert at mange fagområder, både teoretiske og praktiske, krever en relevant utdannelse og praktisk erfaring. Uttalelser som er basert på erfaring og kompetanse i praktiske yrker og håndverk respekteres i de fleste tilfeller og omtales ikke som arroganse.

Vi blir av Lund anklaget for akademisk arroganse, men det er en del ting som er vanskelig å forstå uten noen faglige forutsetninger, i dette tilfelle kjemi og geologi.

Innlegget fra Lund gir uttrykk for manglende respekt for faglig kunnskap, og det kan se ut som om denne holdningen sprer seg i dagens samfunn.

Vi tror at det er viktig å innse at miljøet både i havet og på land er meget komplisert. Det kreves kompetanse på mange fagområder. En intuitiv følelse for hva som er riktig, holder ikke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.