DN har den siste tiden skrevet om flere fortvilte leietagere av butikklokaler i kjøpesentre og deres frustrasjon over at utleierne ikke vil redusere leiekravene i den perioden de må holde stengt. Tilbakemeldingen fra utleiere er der at flere er villige til å gi leiereduksjon og betalingsutsettelser.

Det stemmer ikke med den tilbakemeldingen vi i Virke har fått fra våre medlemmer.

Irene Lundeker
Irene Lundeker

Betydelige deler av detaljhandelen er svært hardt rammet av langvarige nedstengninger, og fortvilelsen er stor blant våre medlemmer. Mange ringer oss, og historien er den samme: Kassen er tom, og utleier besvarer henvendelser med standardiserte svar om at kjøpesenteret får lov til å holde åpent, og at leietager selv må bære risikoen for at de må holde stengt.

Flere utleiere har også sendt ut varsel om tvangsfravikelse av leide lokaler, om ikke forfalt leie betales innen 14 dager.

Tanya Farstad Valdø
Tanya Farstad Valdø

Eiendomsselskapene Scala og Thons representanter uttaler i DN 3. mai at de er opptatt av å finne gode løsninger med sine leietagere. Med andre ord: Det er stor avstand mellom leietagers og utleiers beretninger.

For å forsøke å få utleierne på banen sendte Virke brev til en rekke utleiere av kjøpesentre og næringseiendom i mars i år. I brevet ble utleierne oppfordret til å gå i forhandlinger med leietagerne om en reduksjon i leien og felleskostnadene for den perioden butikkene må holde stengt. At partene klarer å finne gode løsninger vil være avgjørende for mange leietageres overlevelse.

Scala opplyser i DN at de knapt har ofret brevet en tanke, og at det er som et skuldertrekk å regne.

Vi er i en periode uten historisk sidestykke. Mange har ofret mye, og mange er blitt rammet hardt. Hvem skal så ta regningen?

Rent juridisk er vi inne i et krevende terreng, og hverken lovverk eller kontrakter har kunnet tatt høyde for den belastningen pandemien har vært. For å begrense folks mobilitet har myndighetene innført en rekke tiltak, herunder ble det ansett å foreligge en særlig smitterisiko ved at folk samlet seg på kjøpesentre. Det var kjøpesentre som destinasjon og trekkplaster man ønsket å stenge, ikke den enkelte butikk.

Det var kjøpesentre som destinasjon og trekkplaster man ønsket å stenge, ikke den enkelte butikk

Dette ble særlig tydelig i den perioden butikkene utenfor kjøpesentre kunne holde åpent, mens tilsvarende butikker på kjøpesentre måtte holde stengt.

Norsk Eiendom mener spørsmålet om utleiernes ansvar er rettslig avklart og viser til en dom fra Sunnmøre tingrett. Den saken gjaldt et treningssenter som var pålagt stengt i mars i fjor, på grunn av den særlige smitterisikoen myndighetene mente selve virksomheten utgjorde.

Tingretten kom her til at leietager ikke kunne kreve leiereduksjon når treningssenteret måtte holde stengt. Som begrunnelse ble det vist til ordlyden i den konkrete leiekontrakten.

Dommen innebærer ingen prinsipiell avklaring på spørsmålet.

I 2021 har vi også hatt en helt annen situasjon, og langt på vei et generelt påbud om stenging av publikumsrettede virksomheter, uavhengig av type virksomhet. Påbudet er ikke et resultat av at en konkret type butikk i et kjøpesenter representerer en særlig smitterisiko.

Kjøpesenteret representerer en viktig markedsplass, og det er det verdt å betale for. Når butikkene på kjøpesentrene må holde stengt, så tilbys ikke lenger denne markedsplassen. Lokalene som leies for å drive butikk og skape et omsetningsgrunnlag for betaling av leie, kan heller ikke holde åpent.

Utleier finner det fortsatt rimelig at det skal ytes full leie og fulle felleskostnader.

Sånn kan vi ikke løse risikofordelingen i disse kontraktsforholdene.

Om man ikke klarer å finne minnelige løsninger, er et alternativ en domstolsbehandling om utleiers ansvar når butikkene i kjøpesentrene må holde stengt. Bestemmelsene i den enkelte leiekontrakt er her et sentralt utgangspunkt.

For leide lokaler i kjøpesentre vil også spørsmålet om hvem som er nærmest til å bære risikoen være særlig aktuelt. Det er ikke opplagt at det er leietagerne, slik utleierne gir uttrykk for.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.