Norge har ufrivillig blitt involvert i handelskrigen mellom stormaktene. Handelskrigen vil kunne bremse veksten innenlands. SSB presenterte 6. juni konjunkturtendenser hvor de slår fast at den internasjonale uroen kan gi svakere vekst. Konsekvensen vil i første omgang ramme eksportbedrifter, men med en videre opptrapping av konflikten kan også norsk økonomi gå inn i en lavkonjunktur allerede mot slutten av dette året. NHOs økonomibarometer som ble presentert 13. juni bekrefter at norske bedrifter vil merke virkningen av handelskrigen grunnet svakere global vekst.

Norge utfordres til å ta stilling til hvorvidt et kinesisk selskap skal få være tilbyder inn i 5G-nettverket. Vi velger å ikke bruke så sterke ord som det kinesisk-amerikanske handelskammeret, som har sammenlignet det Trump gjør mot Huawei som et mord. Å forby Huawei er en ting, men å nekte alle allierte å handle med dem har helt andre følger. For Trump begrenser ikke sin krig til å være alene mot Kina. Han vil ha alle med. Kan norske myndigheter stå mot presset?

Regjeringen har varslet at den skal tydeliggjøre sikkerhetskravene til utstyrsleverandører til norske ekomnett – som i praksis betyr anskaffelser av 5G-utstyr. Vi håper regjeringen tar sin beslutning uavhengig av eksternt press og ikke forbyr anskaffelser fra et land eller selskaper fra et land – nærmere bestemt Kina. For det er ingen tvil om at det vil få følger for vår relasjon til Kina. Slik allerede både New Zealand og Canada har erfart. Men også i en videre kontekst – ved at vår troverdighet som attraktiv investeringsdestinasjon svekkes. I praksis vil det være næringslivet som må ta regningen og bære de økonomiske byrdene.

Trump gjør det fordi han kan. Alt handler om ego og viljen til å stå kampen ut, og slik har han bygd sitt forretningsimperium. Han glemmer, eller kanskje er heller ikke interessert i, hva diplomati egentlig omhandler, «å fremme sine interesser uten å bruke krig». For maktutøvelsen vi nå er vitne til resulterer nettopp i en handelskrig, hvor alle er tapere.

For Europa og Norge innebærer Trumps krav til en stor økning i kostnadene rundt utbygging av 5G-nettet. Ifølge Reuters, som siterer en analyse fra GSM-operatørenes organisasjon GSMA, vil en utestengelse av kinesiske leverandører ha en mulig merkostnad på 62 milliarder dollar. Det estimeres at den norske merkostnaden er på 3,25 milliarder dollar – drøye 28 milliarder kroner. I tillegg vil utbyggingen forsinkes, ikke bare i Norge, men i hele Europa, samt at man kan bli tvunget til å velge en kvalitetsmessig dårligere løsning.

Handelsvolumet mellom Kina og Norge har det siste året igjen vært på vei opp, og havnet i 2018 på drøye 11 milliarder dollar. Fra 2012 til 2017 holdt handelsvolumet seg stabilt, mens det hos våre nordiske naboer som eksempelvis Sverige har vært en betydelig vekst i den samme perioden. Fra 2017 til 2018 økte volumet mellom Norge og Kina med snaue 9,5 prosent. Dersom vi dras inn i den pågående konflikten mellom USA og Kina, er spørsmålet åpent om Kina trenger vår laks, olje og turistdestinasjoner mer enn vi trenger kinesisk eksport. Begge land vil tape, men trolig vil Norge tape relativt mye mer.

Det er grunn til oppriktig bekymret for hva krigen mellom stormaktene kan resultere i. Vi er bekymret for frihandelsavtalen som nå er i sluttfasen av forhandlingene. Vesten beskylder ofte Kina for at det er en for tett sammenblanding mellom politikk og næringsliv. Vi må unngå å gjøre det samme her. Handelsmessige vilkår må være avgjørende, og ikke politikk. Vi håper på en åpen dialog med myndighetene og at vi sammen kan finne en løsning som fremmer og ikke hemmer samarbeidet med Kina fremover. Norge må ta et valg basert på fakta og konsekvenser, ikke basert på misforstått lojalitet og skremsler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.