I et innlegg i DN 1. juli skriver daglig leder i selskapet Hav Line as, Carl Erik Arnesen, at de blir motarbeidet av regjeringen i sin satsing mot det grønne skiftet innenfor havbruksnæringen. Innlegget er feil og unyansert.

Regjeringen er svært positiv til at næringsaktører som Hav Line går i front for å utvikle bedre og grønnere metoder innenfor havbruksnæringen. Sammenlignet med dagens praksis, så minsker Hav Line utslippene gjennom innovative løsninger. Og som Arnesen selv skriver, så har staten gitt støtte til Hav Line for å bidra til å overføre gods fra vei til sjø.

Samtidig er det slik at enhver bedrift må forholde seg til gjeldende regelverk, som skal sørge for at ulike hensyn ivaretas. I denne saken er det regelverket for fiskekvalitet som har vært gjenstand for uenighet. Fiskekvalitetsforskriften skal fremme god kvalitet på fisken vår, og bidra til markedsadgang i utlandet.

Det er svært viktig at vi stiller krav til håndteringen av fisken før den går ut av Norge. Ett av kravene som stilles er at fisken skal sorteres innenlands, slik at fisk med dårlig kvalitet håndteres på god måte.

Når Hav Line ønsker å bruke slakteskipet «Norwegian Gannet» til å slakte og frakte oppdrettslaks ut av Norge innebærer det at fisken ikke sorteres før den er i Danmark. Dermed svekkes myndighetenes kontroll med fisken og kvaliteten som sendes ut av landet.

Det er bra at næringen selv satser stort på innovasjon, det er regjeringen veldig positive til. Derfor ga jeg også Hav Line midlertidig dispensasjon fra kravet om innenlands sortering, frem til 1. juli 2020. Hav Line skal få tid til å finne gode løsninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.