Skader investeringer, svekker verdiskaping

Regjeringens særskatt på havbruksnæringen kan ramme investeringer og verdiskaping i Norge bredt. Dette bør være et hovedpoeng i debatten.

Selvfølgelig bør staten sørge for at utleie av fellesskapsressurser skjer til markedsvilkår, skriver artikkelforfatterne.
Selvfølgelig bør staten sørge for at utleie av fellesskapsressurser skjer til markedsvilkår, skriver artikkelforfatterne.Foto: Ole Morten Melgård
Publisert 4. May 2023, kl. 18.00Oppdatert 4. May 2023, kl. 18.31