På lederplass ønsker DN hell og lykke på Amerika-turen for norske batteriprodusenter. Hvorfor er det riktig for USA å gi skattesubsidier til grønn industri, men feil for Norge?

Utenfor grønn industri er norske skattesubsidier langt fra ukjent. I petroleumssektoren har for eksempel leterefusjonsordningen lenge redusert risikoen forbundet med oljeleting og bidratt til suksessen i norsk petroleumsindustri, som DN viser til.

I skrivende stund gir imidlertid norsk skattelovgivning ingen subsidier direkte begrunnet i det grønne skiftet, selv om EU/EØS-samarbeidet oppmuntrer til det. 9. mars vedtok nemlig EU Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF), som legger til rette for subsidiering av grønn teknologi i industrien. EU anser skatt som en effektiv subsidieringsform. USAs IRA hviler i all hovedsak på skattesubsidier.

Hvorfor vurderes ikke skattesubsidier som virkemiddel til omstilling av norsk industri, når det har en helt sentral plass i IRA? Blir norsk industri konkurransedyktige i det grønne skiftet hvis rause skattesubsidier snart innføres i andre EU/EØS-land, men ikke Norge?

Taushet, eller i beste fall vaghet, er svaret fra norske myndigheter. TCTF og IRA maner til seriøse vurderinger av om Norge bør subsidiere grønn industri, og det raskt. Vi mener skattesubsidier bør vurderes som en løsning.

Uten noen subsidier kan DN dessverre bli nødt til å ønske hell og lykke på reisen til Europa, ikke bare Nord-Amerika.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.