Prosjektdirektør for Gaustad-planleggingen Dag Bøhler har 7. august kommentert mitt innlegg 1. august. Her er mine kortfattede svar:

Betydningen av Nytt Aker sykehus (NAS): Jeg har ikke hevdet at Nytt Aker sykehus er nødvendig fordi arealet på Gaustad er for lite. Jeg mener Aker er riktig løsning, uavhengig av hvor Nytt Oslo universitetssykehus bygges. Dog, det gir Gaustad anledning til å kunne overføre akuttbehandling til Aker.

Planlagte bygningshøyder på Gaustad: Jeg kjenner til at etasjeantallet er redusert fra 15 til 10, som fortsatt er svært høyt for sykehus. Rikshospitalet og A-hus har fem medisinske etasjer. Ti etasjer krever spesielle bygningstekniske tiltak pga. pasientenes sikkerhet.

15 etasjer illustrerte klart at tomtearealet er for lite. Har man plass velger man vesentlig færre. Reduksjonen gir enda sterkere tomteutnyttelse, med uendret totalt sykehusareal.

Sykehusareal: I de nærmeste årene kan arealet være tilstrekkelig, dersom arealbehovet ikke er undervurdert, slik det har skjedd ved flere nyere sykehus (Kalnes, A-hus).

Hovedinnvendingen mot Gaustad er at det ikke er sikkerhet for at tomtearealet er tilstrekkelig til at ombygginger og utvidelser kan gjennomføres for en planleggingsperiode på minst 100 år. Ingen er i stand til å forutse hva fremtiden vil kreve.

Belysningen av Ullevål: Etter sterk press besluttet Helse Sør Øst å «belyse» Ullevål. Konklusjonen etter noen ukers belysning var i Gaustads favør. Dette holder ikke. Det eneste som duger er en nøytral kvalitetssikring, der andre fagfolk analyserer konseptene, på like og transparente premisser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.