Jeg er ganske skuffet, men dessverre ikke så overrasket, over innlegget fra overlege Jon Henrik Laake i DN 7. januar. I innlegget «Hold de kommersielle unna sykehusene» skriver han at «kommersielle interesser må holdes på mer enn en armlengdes avstand når sykehusene prøver ut nye behandlingsmetoder og legemidler».

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

De «kommersielle interessene» er våre medlemmer, og vi møter altså fortsatt holdninger som dette.