Søndag morgen leste jeg uttalelsene til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i DN. Fremveksten av helprivate legetjenester «viser mørke skyer på himmelen» og fagfolk bør kun jobbe i den offentlige helsetjenesten, leste jeg. Uttalelsene opprørte meg såpass, og jeg satt meg ned for å skrive et svar.

Før jeg rakk å skrive ferdig kalte den offentlige helsetjenesten på den private. Ullensaker kommune ringte, lurte på om vi kunne hjelpe.

Et tresifret antall mennesker på flukt fra Ukraina var ankommet et av mottakene. Kommunen hadde behov for ekstra lege på kort varsel. Dr. Dropin stiller, var min klare beskjed. Søndag eller ikke, kort varsel eller godt planlagt.

Sammen med dyktige sykepleiere fra den lokale legevakten, politiet og medarbeidere fra ambulansetjenesten brukte jeg dag og kveld på å gi nyankomne ukrainske kvinner og barn i Norge nødvendig helsehjelp.

Etter over 30 konsultasjoner og flere sykehusinnleggelser hadde det offentlige og private på kort tid stablet på bena meningsfull helsehjelp til mennesker i en forferdelig situasjon.

Denne uken fortsetter vi jobben med flere sykepleiere og leger på vakt.

Da jeg kom hjem rett før midnatt på søndag tenkte jeg igjen på hva svaret skulle være:

  • Jeg lover at vi skal fortsette å tilby kapasitet når det blåser på toppene hos det offentlige. Som for eksempel på søndag. Eller i pandemien; vi har tatt snart én million covid-tester på oppdrag fra kommuner, og bistått med vaksinasjon og smittesporing.
  • Jeg lover at vi skal fortsette å investere i helseteknologi og bidra til utviklingen av fremtidens helsetjenester, gjerne i tett samarbeid med det offentlige. Vi står ovenfor enorme utfordringer med en aldrende befolkning, og innovasjonstakten må opp.
  • Jeg lover at vi skal levere helsetjenester som folk trenger. Vi skal utføre klamydiatester, fjerne vorter og skrive ut allergimedisiner, men vi skal også fortsette å redde barn som ikke får puste, pasienter som har fått depresjoner, livstruende infeksjoner og kreft.

Statsråd Kjerkol kan kalle det «lettbente tjenester», men det vil ikke pasientene være enige i. Dette handler om hvordan flest mulig kan få best mulig helsetjenester.

Private aktører jobber hver dag for å kunne gi folk bedre helse, og for å skape arbeidsplasser som gjør at helsepersonell blir i bransjen.

De private helseaktørene er i konkurranse. Jeg vil at vi skal bli stilt krav til av det offentlige, ikke bare pasientene. Jeg vil at de som har det største ansvaret skal bruke oss og utnytte vår innovative kraft. Mer samarbeid, mer samhandling.

Vi vil ikke erstatte den offentlige helsetjenesten, men være et supplement på det offentliges premisser. Det offentlige og private har mange felles utfordringer, for eksempel rekruttering, videreutdanning og utvikling av ny teknologi.

Ved å ha flere aktører å spille på i helsevesenet kan også det offentlige levere bedre helsetjenester for alle, også de mest sårbare og de som ikke bor i de store byene. Sammen er vi sterkere.

Jeg lover at vi skal fortsette å tilby kapasitet når det blåser på toppene hos det offentlige. Som for eksempel på søndag

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.